Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Voorkeursbehandeling voor invoer

Voorkeursbehandeling voor invoer en hoe de oorsprong kan worden aangetoond

Op 1 januari 2021 is het nieuwe vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking getreden. Dit betekent veranderingen in de manier waarop goederen vanuit de Europese Unie in het Verenigd Koninkrijk kunnen worden ingevoerd en vice versa. Onderstaande wijzigingen hebben betrekking op de invoer van goederen tegen preferentiële tarieven. We informeren u over het claimen van een voorkeursbehandeling voor uw invoer en hoe u de oorsprong kunt bewijzen. Dit geldt voor bedrijven in de Europese Unie.

Voorkeursbehandeling claimen

Volgens het vrijhandelsakkoord moeten importeurs die aanspraak willen maken op een voorkeursbehandeling voor een product dat in de Europese Unie wordt geïmporteerd, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, hun claim baseren op een oorsprongsverklaring dat het product afkomstig is uit het Verenigd Koninkrijk. Hetzelfde geldt voor een product dat vanuit de Europese Unie in het Verenigd Koninkrijk wordt geïmporteerd.
 
We raden onze klanten aan om een oorsprongsverklaring van een exporteur te gebruiken. Door het gebruik van een verklaring van oorsprong kan de importeur de oorsprong gemakkelijker bewijzen bij de douane. Het overhandigen van de verklaring van de exporteur is voldoende. Nader bewijs van de oorsprong wordt dan door de douane gevraagd bij de exporteur.

Vereisten voor een oorsprongsverklaring

De exporteur van het product moet een oorsprongsverklaring opstellen. Deze verklaring kan op een factuur of elk ander handelsdocument dat bij het product hoort, worden geplaatst en op een zodanige manier worden beschreven dat het kan worden geïdentificeerd. De tekst zou als volgt moeten luiden (zonder de cijfers en voetnoten):

(Periode: van___________ tot __________ (1))
 
De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (exporteurreferentienummer ... (2)) verklaart dat, tenzij duidelijk anders vermeld, zijn deze producten van ... (3) preferentiële oorsprong.
…………………………………………………………….............................................
(4)
(Plaats en datum)
…………………………………………………………….............................................
(Naam van de exporteur)

  1. Bij meerdere zendingen van hetzelfde product vermeld hier de periode waarin de producten worden verzonden.
  2. Voor de exporteur in het Verenigd Koninkrijk is dit het EORI-nummer van de exporteur. Voor de exporteur van de Europese Unie is dit het nummer van de geregistreerde exporteur (REX) van de exporteur -> van toepassing op facturen boven 6.000 EUR. Als de factuur lager is dan 6.000 EUR, kan een verklaring van oorsprong zonder REX-nummer op het handelsdocument worden vermeld.
  3. Verenigd Koninkrijk of de Unie, afhankelijk van waarvandaan u exporteert.
  4. Plaats en datum moeten worden vermeld als ze niet op het document staan waarop deze tekst staat.

Een dergelijk attest van oorsprong kan van toepassing zijn op een enkele zending van een of meer producten, of op meerdere zendingen van identieke producten. De geldigheidsduur van een dergelijk attest van oorsprong mag niet langer zijn dan 12 maanden. De exporteur is verantwoordelijk voor de juistheid van de verklaring en de informatie die aan de Douane wordt verstrekt om de verklaring desgevraagd te bewijzen. Dergelijk bewijs kan informatie zijn die aantoont dat het product van oorsprong is zoals vermeld. Dit omvat informatie over de oorsprong van de materialen die zijn gebruikt bij het produceren van het product.
 
Europese exporteurs hebben een REX-nummer nodig. Meer informatie over het systeem van geregistreerde exporteurs vindt u hier. Meer informatie over het aanvragen van een REX-vergunning in NL vindt u hier. Alle Brexit informatie van DSV vindt u hier.

 

Heeft u vragen?

Onze douane-experts staan voor u klaar om te helpen. Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op over Brexit