DSV - Global Transport and Logistics
Společnost DSV se zavazuje být odpovědným obchodním partnerem a aktivním účastníkem globální komunity.

Společnost DSV usiluje o to, aby byla co nejšetrnějším poskytovatelem 3PL pro budování udržitelných hodnotových řetězců s ohledem na hospodárnost. Máme know-how, odhodlání a kulturu, abychom se stali společností, kterou si vyberou zájemci o tyto služby. 

 

UN Global Compact and Sustainable Development Goals

Od roku 2009 jsme signatáři iniciativy United Nations Global Compact a každoročně reportujeme pokrok v plnění deseti principů této iniciativy. Systematickou prací a veřejným reportingem o našem úsilí se snažíme zlepšit naši výkonnost v souvislosti s našimi hlavními obchodními činnostmi.

UN’s Sustainable Development Goals (SDGs) zároveň hrají roli při posuzování toho, kde mají naše podnikatelské aktivity největší dopad, a při informování zainteresovaných stran o tom, jak se snažíme něco změnit.

Ve společnosti DSV dbáme na ochranu životního prostředí, společenskou odpovědnost, zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a na management a procesy v podniku. Integrací těchto zásad do všech aspektů našeho podnikání nejen lépe řídíme rizika a příležitosti, ale také uspokojujeme vyvíjející se potřeby našich interních i externích zainteresovaných stran.

Společenská odpovědnost DSV je založena na následujících oblastech:

Nějaké otázky?

Kontaktujte Martina Andreasena, Executive Vice President, Group Compliance

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance