Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Společnost DSV se zavazuje být odpovědným obchodním partnerem a aktivním účastníkem globální komunity.

Společnost DSV usiluje o to, aby byla co nejšetrnějším poskytovatelem 3PL pro budování udržitelných hodnotových řetězců s ohledem na hospodárnost. Máme know-how, odhodlání a kulturu, abychom se stali společností, kterou si vyberou zájemci o tyto služby. 

 

UN Global Compact and Sustainable Development Goals

Od roku 2009 jsme signatáři iniciativy United Nations Global Compact a každoročně reportujeme pokrok v plnění deseti principů této iniciativy. Systematickou prací a veřejným reportingem o našem úsilí se snažíme zlepšit naši výkonnost v souvislosti s našimi hlavními obchodními činnostmi.

UN’s Sustainable Development Goals (SDGs) zároveň hrají roli při posuzování toho, kde mají naše podnikatelské aktivity největší dopad, a při informování zainteresovaných stran o tom, jak se snažíme něco změnit.

UN Sustainable Development Goals
Ve společnosti DSV dbáme na ochranu životního prostředí, společenskou odpovědnost, zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a na management a procesy v podniku. Integrací těchto zásad do všech aspektů našeho podnikání nejen lépe řídíme rizika a příležitosti, ale také uspokojujeme vyvíjející se potřeby našich interních i externích zainteresovaných stran.

Společenská odpovědnost DSV je založena na následujících oblastech:

Oblasti, na které se zaměřujeme

 • Etika podnikání

  Etika podnikání

  Podnikáme čestně, respektujeme různé kultury a důstojnost a práva jednotlivců ve všech zemích.
 • Komunitní angažovanost

  Komunitní angažovanost

  Spolupracujeme s komunitami, v nichž působíme, a podporujeme je a využíváme naše odborné znalosti pro pomoc lidem v nouzi.
 • Udržitelnost

  Životní prostředí

  Spolupracujeme s našimi zákazníky a dodavateli na revizi a zlepšování našich postupů, abychom minimalizovali dopad na životní prostředí.
 • Lidé

  Lidé

  Zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a pomáháme našim zaměstnancům rozvíjet se prostřednictvím mentoringu, motivace a efektivního řízení talentů.
 • Dodavatelé

  Dodavatelé

  Snažíme se zajistit, aby naši dodavatelé splňovali naše vysoké standardy, kvalitu služeb a cenové požadavky a prokázali pochopení našich cílů v oblasti udržitelnosti.
 • Responsibility report

  Responsibility report

  Transparentnost je pro nás důležitá, a proto každý rok vydáváme speciální zprávu, která podrobně popisuje naši práci a výsledky v oblasti firemní odpovědnosti a dodržování předpisů.
 • Politiky

  Politiky

  V rámci DSV máme jasné standardy pro bezpečné a odpovědné obchodní praktiky
 • Governance

  Správa a řízení společnosti

  Jsme zodpovědní za zajištění silné korporátní správy a řízení společnosti DSV.

Nějaké otázky?

Kontaktujte Martina Andreasena, Executive Vice President, Group Compliance

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance