Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Prisjustering

DSV Road varsler med dette en prisjustering for transporter som trer i kraft 1. november 2021, samt en prisjustering på fortollingstjenester som trer i kraft 1. januar 2022.

Prisjustering 2021

DSV Road - Prisjustering

DSV Road varsler med dette at prisjustering for transporter vil tre i kraft 1. november 2021.
Justering av priser på fortollingstjenester vil tre i kraft 1. januar 2022.

Bakgrunn for prisjusteringen er basert på flere faktorer. Manko på sjåfører i Norge og Europa, kombinert med høy etterspørsel, fører til økte kostnader på veitransporter. Samtidig opplever vi lokalt i Norge økte kostnader knyttet til jernbane- og fergetransport. Uavhengig av ovenstående blir transport- og fortollingskostnadene videre påvirket av generell lønnsøkning og stigende Indeks (SSB).Justering av priser vil gjelde samtlige inn- og utenlandstrafikk, samt fortollingstjenester (fra 1. januar 2022).

Se tidligere prisejustering fra 2019.

Justeringen av fraktpris per 1. november 2021

Tillegget vil bli pålagt samtlige domestic og internasjonal veitransporter. Vi gjør oppmerksom på at justering av fraktpris på Termotransporter først vil være gjeldende fra 1. desember 2021. 

Justering av pris på fortollingstjenester per 1. januar 2022

Tillegget vil bli pålagt samtlige fortollinger og eksportklareringer.

COVID-19 tillegg 

 DSV Road AS fjerner COVID-19 tillegget fra 1. november 2021.

Spørsmål og kontakt 

For spørsmål til ovenstående, bes du ta kontakt med din lokale DSV-representant. 

Mvh. DSV Road