Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Prisjustering 2019

DSV Road justerer fraktpriser på inn- og utenlandstrafikker pr 1.desember 2019

Prisjustering 2019

Justering av fraktpriser på inn- og utenlandstrafikker pr. 1 desember 2019

Se oversikt over nye fraktpriser nedenfor: 

Innland: 4,5 % økning

Utland: 4,5 % økning (eksport og import)

Termo: 4,5 % økning

 

Eksportklarering i utlandet: NOK 20,- økning

Eksportklarering i Norge: NOK 20,- økning

Fortolling i utlandet: NOK 20,- økning

Fortolling i Norge: NOK 20,- økning


Dersom det er spørsmål, ta kontakt med ansvarlig selger eller kontakt marketing@no.dsv.com. 

Kunder som i dag har fraktkalkulator og trenger en oppdatering av denne, kan kontakte marketing@no.dsv.com. 

Se vår oppdaterte prisjustering fra 01.10.2021 og 01.08.2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------

DSV is adjusting its freight rates on Domestic and International traffics as per December 1, 2019

See new freight rates below: 

Domestic:                                                    4,5% increase

International:                                               4,5% increase (export and import)  

Thermo:                                                       4,5% increase 


Export clearance abroad:                           NOK 20,- increase 

Export clearance in Norway                       NOK 20,- increase 

Customs clearance abroad                        NOK 20,- increase 

Customs clearance in Norway                   NOK 20,- increase 


If any questions, please contact responsible sales representative or contact marketing@no.dsv.com

Customers who currently have a shipping calculator and need an update on this, can contact marketing@no.dsv.com

See our updated freight rates from 01.10.2021 and 01.08.2022.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss