DSV - Global Transport and Logistics

Varsel om prisjustering fra 1. august 2022

DSV Road varsler med dette at prisjustering for innlands og Thermo transporter vil tre i kraft 1. august 2022.

Prisjustering 2022

Bakgrunn for prisjusteringen er basert på flere faktorer. I hovedsak begrunnes justeringen i endring i kostnadsindeks for lastebiltransport. Videre vil justeringen ta høyde for utfallet av årets lønnsoppgjør og den påvirkning dette vil ha knyttet til transporter. 

 

Les mer om Kostnadsindeks for lastebiltransport

Som følge av at årets lønnsoppgjør ikke er ferdigstilt, samt i påvente av indeks for Q2, vil vi per dags dato ikke kunne oppgi prosentsats for justering. Informasjon om sats for prisjusering vil bli informert om medio juli 2022. 

Justering av prisene vil gjelde samtlige innlandstransporter, inkludert Thermo transporter. 

Dersom du har spørsmål til ovenstående, ber vi deg ta kontakt med din lokale DSV-representant. 

Domestic Road

Kunder som i dag har fraktkalkulator og trenger en oppdatering av denne, bes ta kontakt direkte med ansvarlig selger eller norway@salessupport@no.dsv.com. 

Med vennlig hilsen

DSV Road AS

Noen spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss