Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Redusert drift og avlyste ruter til/fra Norge

Grunnet COVID – 19 har Color Line og Fjord Line avlyst avganger og/eller redusert driften til/fra Norge. Resultatet er særdeles uregelmessig drift til/fra Norge.

Redusert drift

Informasjon om redusert drift og avlyste ruter til/fra Norge

DSV Road varsler om følgende rederier og ruter som er påvirket av situasjonen; 

Fjord Line

Midlertidig reduksjon i avganger på følgende ruter – gjeldende til 28.02.2022

  • Hirtshals – Langesund
  • Hirtshals – Stavanger
  • Hirtshals – Bergen

Color Line

Alle avganger avlyst på følgende ruter – gjeldende 03.01.2022 til 12.01.2022

  • Hirtshals – Kristiansand
 

Innstilling av fergetrafikk på ruten mellom Hirtshals og Kristiansand medfører at DSV får økte kostnader i perioden og det innføres derfor et midlertidig tillegg på 18% for alle transporter til/fra Danmark gjeldende postnummer NO4400 – 4999 i perioden 03.01.2022 til 12.01.2022.

Det gjøres oppmerksom på at de reduserte og/eller kansellerte avganger vil kunne påvirke framføringstiden(e) til/fra store deler av Norge som følge av stor «press» på de avganger som fortsatt går, samt lengre fremføring på vei via Sverige.

Har du spørsmål til det midlertidige tillegget, framføringstid eller en konkret forsendelse til/fra Norge ta kontakt med din DSV kontakt. Du kan og sende oss en mail på roadsalg@no.dsv.com eller lese mer her.

Les om innføring av Green Pass i Italia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reduced operation and cancelled routes to/from Norway

Due to COVID – 19 Color Line and Fjord Line have cancelled departures or reduced operations to/from Norway. The result is strongly irregular operations to/from Norway.

The following shipping companies and routes are affected by the situation:

Fjord Line

Temporary reduction in departures on the following routes – valid until 28.02.2022

  • Hirtshals – Langesund
  • Hirtshals – Stavanger
  • Hirtshals – Bergen
 

Color Line

All departures cancelled on the following routes – valid 03.01.2022 to 12.01.2022

  • Hirtshals – Kristiansand
 

The cancellation of the ferry between DK Hirtshals and NO Kristiansand means that DSV will have increased costs during the period and a temporary surcharge of 18% will be introduced for all transports to/from Denmark for zip code NO4400 – 4900 in the period 03.01.2022 to 12.01.2022

The reduced and cancelled departures may affect the delivery time to/from Norway as a result of “pressure” on the departures still operating, as well as longer route via Sweden on road.

If you have question about the temporary surcharge, delivery time or a specific shipment to/from Norway this can be directed to your DSV contact person. You may also email us at roadsalg@no.dsv.com or read more here.

Read about the introduction of Green Pass in Italy.