Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Implementering av EUs Mobilitetspakke

Mobilitetspakken er et omfattende regelverk for veitransport besluttet av EU. Videre steg i implementering av EUs Mobilitetspakke trer i kraft f.o.m februar 2022.

Mobilitetspakke

Videre steg i implementering av EUs Mobilitetspakke 1 trer i kraft f.o.m. februar 2022

Mobilitetspakken er et omfattende regelverk for veitransport besluttet av EU. Pakken er lagt frem i tre deler og setter rammen for hvordan  fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Implementeringen vil medføre store endringer innen transportsektoren når regelverket trer i kraft fra februar. Endringer, som vi anser som både nødvendige og positive, vil bli implementert i flere omganger i løpet av de neste årene.

Vi understreker viktigheten av å holde seg informert og bevisst rundt implementering av Mobilitetspakken, da konsekvensen av innføringen vil påvirke  fremtidens planlegging og kostnader relatert til transporter. 

Mobilitetspakken er et ensartet regelverk i EU som er vedtatt for å:

 • Forbedre vilkårene for sjåfører
 • Etablere klare og tydelige regler for utstasjonering av sjåfører
 • Sikre bedre etterlevelse av gjeldende og nye regler i kampen mot ulovlig opptreden

Mobilitetspakke 1, som nå implementeres, innføres i flere steg og visse endringer har allerede tredd i kraft i 2020.

Endringer som allerede er tredd i kraft er:

 • Sjåfører har ikke anledning til å tilbringe ukehvilen (minst 45 timer) i hytten. Hviletid skal foregå med egnet og kjønnstilpasset overnatting, med egnede sovemuligheter og sanitæranlegg. Innkvartering skal betales av arbeidsgiver.
 • Sjåfører skal gis muligheten til å returnere til sitt hjemland hver tredje til fjerde uke. 

Mer omfattende endringer trer i kraft i februar. Dette innebærer at:

 • Utplassering av sjåfører skal skje i de land der den aktuelle sjåføren skal operere. Arbeidsgiver skal blant annet oppgi oppdragsperiode, med start- og sluttdato, i hvert land. All informasjon skal registreres i IMI, som er et informasjonssystem for det indre marked.
 • Når kvoten for kabotasjetransport er fylt, henvises mannskap og sjåfør til å forlate landet der kabotasjetransporten ble utført, i en såkalt avkjølingsperiode som må vare minst fire dager, før de får tillatelse til å returnere.
 • Dispensasjoner for kabotasjetransport (på vegstrekning) for kombitransport oppheves.
 • Kjøretøy må returnere til landet der kjøretøyet er registrert, hver åttende uke.
 • Antall tillatte kabotasjetransporter vil fortsatt være maksimalt tre i løpet av en syv dagers periode etter avsluttet internasjonal transport.

Konsekvensen av endringer innført eller i ferd med å bli innført vil bli som følger:

 • Bristepunktet på kapasitet og sjåfører vil bli mer merkbart enn hva det allerede er i dagens anstrengt markedssituasjon.
 • Økt, mer komplisert og fordyrende administrasjon
 • Økte omkostninger, mindre kapasitet og økt administrasjon leder til økte fraktpriser • miljøbelastning 

Utover det ovenstående kommer også ytterligere beslutninger til å bli gjennomført. Dette inkluderer at:

 • Fra og med mai 2022 kommer også lette transportkjøretøy med vekt under 2,5 tonn til å omfattes av EUs normer for transport, hvilket inkluderer krav om ferdsskriver i varebiler.
 • I løpet av perioden 2023-2025 innføres «Smarte ferdsskrivere versjon 2». I første omgang skjer dette på nye varebiler, med i løpet av perioden vil også eldre varebiler bli omfattet av kravet, slik at det i 2025 vil gjelde samtlige berørte varebiler. 

Vi oppfordrer til at du holder deg orientert om Mobilitetspakken og dens betydning ved å lese mer på følgende nettsteder:

 1. Mobilitetspakken: klargjøring om kjøre- og hviletid
 2. The Mobility Packages 1,2,3
 3. Mobility Package: Questions and Answers

DSV vil følge utviklingen tett og vil fortsette å orientere våre kunder med relevant informasjon. 

Les vår første nyhetsmelding om EUs Mobilitetspakke.

Klikk for å lese om EUs Mobilitetspakke 

Mvh. DSV Road