Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Streik og kapasitetsutfordringer i Nord-europeiske havner

Forhandlinger i flere tyske havner har tilsynelatende stoppet opp, hvilket øker sannsynligheten for streik, tilsvarende den vi nylig har sett. Også i Belgia forventes ny streik. Dette inntreffer på et tidspunkt hvor situasjonen i havnene allerede er presset som følge av en rekke utfordringer.

Havnestreik

Bakgrunn for en allerede presset situasjon i havnene er knyttet opp imot de mange skip som nå returnerer fra Shanghai, som tidligere har vært rammet av lock down. Det store antallet returnerte skip kommer til havn i Europa på et tidspunkt hvor det allerede er store utfordringer med bemanning på terminaler og manko på sjåfører. Industrien er sterkt preget av mangel på arbeidskraft. 

Dette leder til en kritisk congestion og større forsinkelser, hvor de mest berørte havnene er Hamburg og Rotterdam. 

Torsdag 23. juni ble det gjennomført streik ved samtlige tyske havner, en streik som var forventet å vare 24 timer. Streiken skjer da på et tidspunkt hvor havnene allerede er fylt ut over hva som kan forklares som sesongsvingning. Ventetidene er dermed økende, allerede før vi har nådd full effekt av høysesong

 

DSV Algeciras Express – et alternativ til sjøfrakt via Nord-Europa

Med bakgrunn i at løsningen med tog fra Kina er suspendert som følge av krigen mellom Ukraina og Russland, samt ovennevnte utfordringer ved havner i Nord-Europa, vil DSV sterkt anbefale å vurdere løsningen DSV Algeciras Express for fremførelse av gods fra Kina til Norge. Du kan lese mer om økt dokumentasjonskrav ved import av jern- og stålvarer som følge av den 11. sanksjonspakken mot Russland.

Løsningen er basert på sjøfrakt fra siste havn i Kina til første havn i Europa, noe som gir en vesentlige mer pålitelig transittid. I Spania blir godset lastet om på bil, som deretter blir kjørt direkte til mottaker

Les mer om DSV Algeciras Express

DSV Market Update holder deg oppdatert om markedssituasjonen løpende

Vi anbefaler våre å lese seneste Market Update relatert til vei-, fly- og sjøfrakt for å få et bedre bilde av de ulike utfordringer markedet står ovenfor. 

Market Update Air & Sea

Market Update Road

Dersom du ønsker å sikre at du mottar disse Market Updates regelmessig fremover anbefaler vi å abonnere på vårt nyhetsbrev. 
Abonner på DSV nyhetsbrev

Les om hvordan DSV håndterte nedstenging av E6/E20 i fjor.

Mer om havnestreiken i Tyskland og Belgia

TYSKLAND

Torsdag 9. juni ble Hamburg havn rammet av en kortvarig streik. Siden da har det pågått forhandlinger om arbeidsvilkår og lønnsnivå. Forhandlingene har nå tilsynelatende stoppet opp. Det øker sannsynligheten for streik ytterligere – på tvers av de tyske hovedhavnene (Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven). 

Som følge av situasjonen opererer terminalene etter meget rigide regelsett. Det betyr at overtid og fleksibilitet er satt ut av kraft og som en konsekvens er produktiviteten allerede redusert, på tross av at det p.t. ikke er en aktiv streik. 

Redusert produktivitet og forventede streiker er uheldig for situasjonen i havnene, som allerede er massivt overfylte, med et stort antall skip i kø for plass i havnen. Allerede nå ser vi at det resulterer i forsinkelser på feeder-forbindelsene. Vi har beklageligvis ingen forventning om at situasjonen forbedrer seg de neste par ukene. 

P.t. er det ingen deadline for forhandlingene. 

BELGIA

Fagforeningene har annonsert en landsdekkende streik fra mandag 20. juni 2022. Streiken er en oppfølging av en lignende endagsstreik som ble avholdt i mai. 

Antwep og Zeebrugge, som siden april har operert som en samlet enhet, Antwerp-Bruges, forventes å bli hardt rammet av streiken. Selv om streiken ikke er varslet å vare lenger enn en dag, så er havnene allerede fylt til bristepunktet. 

Der forventes derfor at streiken ikke utelukkende gir utfordringer på den aktuelle dagen, men også forverrer situasjonen rundt ventetid ytterligere. Alt nå ser vi at ventetiden har økt fra 33 timer i slutten av mai, til 46 timer pr. 9. juni. 

Sjåførmangel 2021 (tusenvis av sjåfører mangler)

Det europeiske veifraktmarkedet har lenge hatt store utfordringer med arbeidskraft. Ved slutten av 2021, før krigen mellom Russland og Ukraina, var over 380,000-425,000 sjåførstillinger ledige i Europa estimert av IRU. Situasjonen har ytterligere presset som følge av krigen mellom Russland og Ukraina. 

 

Les om DSV Road AS melder om streik i Finland som trer i kraft f.o.m i dag 15. februar 2023.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss