Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

DSV leverer solide Q3-resultater på tross av makroøkonomisk nedgang

DSV kunngjør solide resultater i tredje kvartal, drevet av positiv utvikling i alle divisjoner - med en vekst i inntjening og økning i markedsandeler på tvers av de fleste forretningsområdene. I årets ni første måneder, vokste bruttoresultatet med 50 %, mens EBIT før special items hadde en vekst på 75 %. Samtidig er den frie kontantstrømmen mer enn firedoblet, sammenlignet med samme periode i fjor.

DSV leverer solide Q3 resultater

Høydepunkter

  • DSV leverer solide resultater i tredje kvartal 2022, drevet av positiv utvikling på tvers av alle tre divisjoner – med en vekst i inntjening og økning i markedsandeler på tvers av de fleste forretningsområdene. I årets ni første måneder vokste bruttoresultatet med 50 %, mens EBIT før special items hadde en vekst på 75 %. Samtidig er den frie kontantstrømmen mer enn firedoblet, sammenlignet med samme periode i fjor.
  • Air & Sea fikk en økning på 81 % i EBIT før special items, Solutions fikk en økning på 104 %, og Road en økning på 18 % de første ni månedene av 2022.

  • Integreringen av Agility GIL er nå fullført. Q3-resultatene er de første delårsresultatene som overlapper med integrasjonen som startet 16. august 2021.
  • Den globale økonomiske usikkerheten har økt, men DSVs fleksible forretningsmodell gjør at selskapet raskt kan tilpasse seg endringer.
  • DSV har oppjustert forventningene for hele 2022. EBIT før special items forventes å være DKK 24,500-25,000 millioner). 

Nøkkeltall for perioden 1. januar - 30. september 2022

DSV nøkkeltall

Jens Bjørn Andersen, Group CEO: "Vi er svært glade for å kunne rapportere et sterkt sett med resultater for tredje kvartal 2022 og for årets ni første måneder. Alle tre divisjoner fortsatte den gode utviklingen med en vekst i inntjening og økning i markedsandeler på tvers av de fleste av våre forretningsområder. Den globale økonomiske usikkerheten har økt, men vi har stor tillit til vår fleksible forretningsmodell, som gjør oss i stand til raskt å tilpasse oss endringer."

Forventninger til 2022

Basert på DSVs solide resultater i de første ni månedene av 2022 og våre forventninger for fjerde kvartal, oppjusterer vi forventningene for hele 2022 som følger: 

  • EBIT før special items forventes å være DKK 24,500-25,000 millioner (DKK 23,000-25,000 millioner). 

Les om resultatene våre fra 2023.

Tilbakekjøp av aksjer

Ved egen pressemelding fra selskapet 25. oktober 2022 lanserer DSV et nytt tilbakekjøpsprogram for aksjer på inntil 3 milliarder DKK. Tilbakekjøpsprogrammet vil være avsluttet senest 14. november 2022. Programmet vil bli utført i samsvar med forordning nr. 596/2014 fra Europaparlamentet og Rådet 16. april 2014 ("MAR") (bortsett fra reglene om tilbakekjøpsprogrammer for aksjer angitt i MAR artikkel 5). Gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer vil finne sted utenfor virkeområdene til Kommisjonens Delegerte Forordning (EU) 2016/1052 ("The Safe-Harbour Regulation"). 

Etter avslutningen av tilbakekjøpsprogrammet utenfor Safe-Harbour-forordningen, vil et annet tilbakekjøpsprogram på inntil 4 milliarder DKK bli lansert 15. november 2022, i samsvar med MAR og Safe-Harbour-forordningen. Tilbakekjøpsprogrammet for Safe-Harbour aksjer avsluttes senest 1. februar 2023. En egen pressemelding for selskapet vil bli sendt ut før lansering av tilbakekjøpsprogrammet. 

Det vil bli innkalt til en ekstraordinær generalforsamling i DSV A/S som skal finne sted 22. november 2022, med sikte på å foreslå nedsettelse av aksjekapitalen (egne aksjer) og fornyelse av fullmakten til å erverve egne aksjer. 

Les selskapets pressemelding for tredje kvartal på engelsk her

Kontakt

Investor Relations: Flemming Ole Nielsen, tel. +45 43 20 33 92, flemming.o.nielsen@dsv.com

Media: Christian Krogslund, tel. +45 43 20 41 28, christian.krogslund@dsv.com

Med vennlig hilsen, 
DSV A/S

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss