Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

DSV renoverer 1100 gardintraller og lanserer et program for renovering av trallene

Ved å renovere trallene istedenfor å erstatte dem med nye, introduserer DSV et initiativ for å redusere det ledende transport- og logistikkselskapets miljøavtrykk. I 2023 vil DSV doble levetiden til 1100 gardintraller og sette i gang et nytt program for renovering av trallene.

Gardintilhenger

Hvert år frakter det ledende transport- og logistikkselskapet DSV mange millioner tonn gods over Europas veier i tusenvis lastebiler. I egne verksteder og i samarbeid med TIP Group, vil DSV i 2023 renovere 1100 traller som de vil fortsette å bruke på sine europeiske ruter istedenfor å erstatte de med nye. 

Fordobling av levetiden til trallene

Innovasjon og teknologi spiller ofte en sentral rolle i DSVs initiativ for å redusere selskapets CO2-utslipp. Renovering av traller som alternativ til utskifting, er et eksempel på et initiativ med mer pragmatisk tilnærming: 

"DSV har høye ambisjoner om å jobbe mer bærekraftig. Realiseringen av disse ambisjonene innebærer ofte høy grad av innovasjon og ny teknologi. Men noen ganger kan vi oppnå stor verdi med løsninger som er enkle. Renovering istedenfor å erstatte trallene våre vil gjøre oss i stand til å redusere tjenester av høy kvalitet til våre kunder", uttaler Søren Schmidt, Administrerende Direktør i DSV Road. 

Vanligvis bruker DSV en tralle i cirka fem år før den leveres tilbake til leasingselskapet eller produsenten. Ved å renovere en tralle etter de første fem årene, forventer DSV å legge til ytterligere en full livssyklus på fem års bruk til trallen. 

Betydelige CO2-besparelser 

TIP Group har beregnet CO2-avtrykket til en nyprodusert gardintralle til 18,6 tonn. Å renovere en tralle innebærer betydelig lavere utslipp. Renoveringen av DSVs 1100 traller inkluderer utskifting av de delene av trallen som er mest utsatt for slitasje, for eksempel bremseskiver- og klosser, luftbelger og side- og takpresenninger. I følge TIP Groups beregninger vil en renovering av en brukt gardintralle slippe ut 2,7 tonn CO2. Dette inkluderer både materialer, energi og oppvarming brukt til renoveringen. Forskjellen i utslipp mellom en ny og en renovert tralle viser dermed estimerte utslippsbesparelser på 16 tonn CO2 per tralle og totalt ca. 18,000 tonn CO2 for de 1100 trallene som skal gjennomgå renovering i 2023.

Tiltak basert på sirkulær økonomi, som å renovere istedenfor å erstatte med nytt, kan være et effektivt verktøy for å oppnå CO2-besparelser: 

"Renovasjonen av våre traller er et godt eksempel på hvordan initiativ basert på sirkulær økonomi kan bringe oss nærmere å realisere våre bærekraftsambisjoner. Med begrensede ressurser tilgjengelig globalt, må vi tenke smartere og mer ansvarlig når det gjelder forbruket av disse ressursene", sier Søren Shmidt. 

Se hvordan vi sammen med Garda Sikring sikrer at CO2 besparelsene er på minimum 30% sammenlignet med tradisjonelle fraktmetoder.

Nytt program for renovering av traller

Renoveringen av de 1100 trallene i 2023 er starten på DSVs nye program for renovering av traller. Gjennom programmet vil alle DSV-eide traller i selskapets europeiske nettverk bli renovert minst én gang før selskapet returnerer trallene til produsenten. 

Søren Schmidt ser frem til å utvide initiativet: 

"Da vi oppdaget omfanget av CO2-besparelsene vi kan oppnå gjennom renovering, bestemte vi oss for å etablere et program for renovering av traller. Praktiske tiltak basert på en sirkulær økonomi som dette programmet vil spille en stor rolle for å redusere DSVs CO2-utslipp", sier han. 

DSV vil sende de første renoverte trallene på veien i slutten av januar 2023 og vil deretter renovere de siste av de første 1100 trallene innen utgangen av desember 2023. 

I 2021 vant DSV dansk klimapris som blir tildelt til selskap som bidrar til å minske klimagassutslipp gjennom ambisiøse mål og tiltak.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss