Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

DSV gjør det mulig for kunder å redusere CO2-utslipp på alle sine transporttyper

DSV har investert i store mengder bærekraftig drivstoff for å kunne tilby kunder CO2-reduserte logistikkløsninger gjennom selskapets nye book & claim-løsning. Med denne løsningen gir DSV sine kunder enkel tilgang til sertifisert bærekraftig drivstoff, og gjør det dermed mulig for kundene å redusere klimaavtrykket til sine leverandørkjeder, uavhengig av type transport.

DSV hjelper kunder med å redusere CO2-utslipp

Transportindustrien er fortsatt svært avhengig av fossilt brensel og står for en betydelig og økende del av verdens totale CO2-utslipp. Et skifte fra fossilt brensel til elektrisitet og andre bærekraftige drivstoff, er avgjørende for at industrien skal oppnå en betydelig reduksjon i klimafotavtrykket. Ved å investere i bærekraftig drivstoff for alle typer transport, blir DSV et av de første transport- og logistikkselskapene som tilbyr en book & claim løsning som inkluderer bærekraftig drivstoff for fly- og sjøfrakt globalt, samt veitransport i Europa.

«DSV er forpliktet til å tilby våre kunder løsninger som kan hjelpe dem å redusere klimaavtrykket til leverandørkjedene deres, og jeg er veldig stolt over at vi nå kan legge til vår nye book & claim løsning på denne listen. Bærekraftig drivstoff er en sentral del av DSVs strategi for å redusere CO2-utslipp og den negative klimapåvirkningen fra transport- og logistikkindustrien», sier Jens Bjørn Andersen, konsernsjef i DSV.

Et utfordrende marked å navigere i

Ved å erstatte konvensjonelle fossile brensler med bærekraftige alternativer, kan CO2-utslippene reduseres med ca. 80-90%. Markedet for bærekraftig drivstoff er fortsatt ferskt og kan derfor være vanskelig å navigere i.

DSVs book & claim løsning lar selskapets kunder unngå de typiske utfordringene knyttet til kjøp av bærekraftig drivstoff og gjør deres forsyningskjeder mer bærekraftige. DSV sørger for å finne de riktige produsentene og sørger for at drivstoffet oppfyller gjeldende krav og standarder.

I samarbeid med kunden beregner DSV CO2-utslippene for de enkelte sendingene og transporttypene, samt tildeler den nøyaktige mengden bærekraftig drivstoff som trengs for å redusere CO2-utslippene for sendingene. Ved å overføre eierskapet til CO2-besparelsen til kunden, sikrer DSV at mengden CO2 som spares ved bruk av bærekraftig drivstoff, er inkludert i kundens eget CO2-regnskap.

DSVs book & claim er utviklet i henhold til de nyeste industristandardene og prinsippene under Science Based Targets-initiativet. Prosessen er verifisert av en upartisk tredjepart og kan spores gjennom hele verdikjeden. Kunder vil motta et sertifikat som dokumentasjon på oppnådd CO2-besparelse.

Les om hvordan DSV innfører en intern CO2-avgift for å finansiere bærekraftstiltak. 

Vil bidra til å spre bruken av bærekraftig drivstoff

Til tross for et utbredt ønske om å maksimere bruken av bærekraftig drivstoff i transport- og logistikkbransjen, er et skifte til bærekraftige alternativer forbundet med en rekke utfordringer. Bærekraftig drivstoff er fortsatt betydelig dyrere enn fossilt brensel, tilgjengeligheten er geografisk begrenset og ytterligere investeringer er nødvendig for å øke tilbudet. Jens Bjørn Andersen tror at ytterligere investeringer kan bidra til å spre bruken av bærekraftig drivstoff i industrien:

"I DSV er vi klar over vår rolle som et av verdens ledende transport- og logistikkselskaper, og vi må utnytte denne posisjonen til å bidra til å øke og spre bruken av bærekraftig drivstoff, samt støtte utviklingen av nye løsninger som kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser i transportindustrien. Dette er veldig viktig for oss, og DSV vil fortsette å jobbe for den grønne omstillingen av vår bransje», sier Jens Bjørn Andersen og fortsetter: 

"Kundene våre fokuserer i økende grad på deres klimafotavtrykk. Å fortsette å utvikle nye løsninger som møter kundens behov, går hånd i hånd med våre bærekraftsambisjoner". 

Les mer om hvordan DSV kan bidra til å optimalisere forsyningskjeden og redusere CO2-utslippene dine. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss