Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

DSV innfører en intern CO2-avgift for å finansiere bærekraftstiltak

Det globale transport- og logistikkselskapet DSV har lansert et globalt finansieringsprogram for å generere midler til investeringer i nye bærekraftinitiativer i hele organisasjonen. Den interne CO2-avgiften vil bli innført i alle DSVs datterselskaper basert på mengden CO2 som kommer fra de ulike aktivitetene. Pengene skal brukes til investeringer i innovasjonsprosjekter og dermed bidra til å styrke DSV bærekraftsatsninger.

DSV innfører en intern CO2-avgift for å finansiere bærekraftstiltak

Ny teknologi og innovative prosjekter

Som en av verdens største transport- og logistikkleverandører, er DSV forpliktet til å bidra til å gjøre industrien mer bærekraftig. Selskapet har satt ambisiøse klimamål og har blant annet forpliktet seg til et netto-nullmål for utslipp av klimagasser innen 2050. Investering i testing og implementering av ny teknologi og mer effektive transportløsninger, er avgjørende for at DSV skal nå disse klimamålene.

"For å gjøre en forskjell og bidra til å drive frem den grønne transformasjonen av transport- og logistikkbransjen, må vi heve ambisjonene våre og gi ytterligere drivkraft til våre bærekraftsinitiativer. DSVs nye CO2-avgiftsprogram vil gjøre oss i stand til å investere i ulike initiativer som ikke nødvendigvis har en sterk business case. Istedenfor kan vi fokusere på prosjekter som skaper verdi i form av reduserte CO2-utslipp», forklarer Jens Bjørn Andersen og fortsetter: 

"Dette programmet reflekterer en nødvendig endring i DSVs tilnærming, som er avgjørende for vårt fortsatte arbeid med å utvikle nye og mer bærekraftige prosesser. Jeg er veldig spent på å se resultatene av disse investeringene og initiativene i løpet av de kommende månedene og årene».

DSV forventer at det nye interne CO2-programmet vil generere rundt 1 milliard DKK i løpet av de første fem årene. Pengene skal gå til bærekraftstiltak og innovasjonsprosjekter.

Les om hvordan DSV gjør det mulig for kunder å redusere CO2-utslipp på alle sine transporttyper. 

De første investeringene

Finansieringsprogrammet har nå pågått i seks måneder og de første prosjektene er godkjent for investering. DSV har siden oppstarten av programmet mottatt 15 prosjektsøknader fra flere av konsernets divisjoner i ulike land og behandler fortløpende innkomne forslag.

"Det er veldig positivt å se hvor stor interesse dette tiltaket har skapt for hele organisasjonen på så kort tid. I tillegg til å finansiere initiativ som kan bidra til å redusere våre CO2-utslipp, har programmet også som mål å øke bevisstheten om hvordan vi kan gjøre en forskjell gjennom våre arbeidsprosesser og aktiviteter, samt skape en felles forpliktelse på tvers av selskapet for å bidra til den grønne omstillingen», sier Jens Bjørn Andersen.

Det første prosjektet som skal finansieres gjennom programmet, omhandler kjøp av et mindre antall elektriske lastebiler, som skal leveres i begynnelsen av 2024 og som skal brukes til lokal distribusjon av varer fra selskapets lagerlokaler i Horsens.

DSV har iverksatt en prosess slik at alle søknader om midler blir grundig vurdert. Formålet med denne prosessen er å sikre at prosjektsøknadene oppfyller DSVs investeringskriterier, herunder at prosjektet skal ha en dokumentert klimaeffekt i form av reduserte CO2-utslipp.

Jens Bjørn Andersen forklarer hvorfor ytterligere satsninger på grønne tiltak er så viktig for næringen:

"Det er en lang rekke utfordringer som må løses før transport- og logistikksektoren kan oppnå betydelige CO2-besparelser. Mye av den nye teknologien er fortsatt i sin spede begynnelse, og tilgangen på klimavennlige løsninger er begrenset. Innovasjon spiller derfor en avgjørende rolle for å realisere næringens langsiktige klimamål. Jeg håper at DSVs CO2-program kan bidra til å undersøke og utvikle mulige nye løsninger på disse utfordringene», sier han. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss