Logo DSV

Brannfarlige faste stoffer, spontant brennbare og farlige når de er våte

Klasse 4.1 / 4.2 / 4.3

Klasse 4.1 - Brannfarlige stoffer, selvreaktive stoffer, polymeriserende stoffer og eksplosiver som er gjort ufølsomme 

Disse vil brenne lett, mer enn vanlige brennbare materialer som tre og papir. Forbrenningen kan være hard og rask og skape stor varme. Noen 4.1 er desensibiliserte eksplosiver, f.eks. Fuktet trinitrotoluen (TNT) som ellers ville være i klasse 1. Noen er selvreaktive og kan brytes ned kjemisk hvis de kommer over en viss temperatur eller blir utsatt for støt etc.

De kan deretter spaltes eksplosivt, eller brenne kraftig, eller produsere giftige gasser eller damper.

Klasse 4.2 - Selvantennelige stoffer 

Divisjon 4.2 varer er enten faste eller væsker. De vil antennes spontant i kontakt med oksygen. De må oppbevares i lufttette pakninger eller som væsker under et inert gass eller flytende teppe. Pyroforiske materialer vil antennes innen fem minutter etter at de kommer i kontakt med luft og tildeles alltid emballasjegruppe I. Andre materialer vil antennes bare i store mengder og etter lengre perioder. Disse er i Packing Group II eller III, avhengig av klassifiseringstester

Klasse 4.3 - Stoffer som utvikler brannfare ved kontakt med vann 

Divisjon 4.3 varer reagerer med vann, enten som væske eller som damp, og genererer brennbar gass. Dette kan antennes av reaksjonsvarmen. De må oppbevares i vanntette beholdere, hermetisk lukket for å unngå at fukt eller vanndamp kommer inn

Noen spørsmål?  

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss