Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Vraag een offerte aan

Navigeren door douane-inklaring en regelgeving in India

Deze whitepaper schetst een aantal gebieden van Indiase douanevoorschriften en -praktijken die nuttig zijn voor iedereen die bij import of export is betrokken.

Daar het een belangrijke groeimarkt is, moeten steeds meer bedrijven vertrouwd raken met de Indiase regelgeving.
 
Inklaring is vaak een taak die aan specialisten wordt overgelaten, maar voor logistiek personeel is het handig om een overzicht te hebben van enkele uitdagingen en valkuilen. Deze whitepaper schetst een aantal gebieden van Indiase douanevoorschriften en -praktijken die nuttig zijn voor iedereen die betrokken is bij import of export om te weten. Het is geen vervanging voor gespecialiseerd professioneel advies dat is afgestemd op uw omstandigheden.

Overzicht van de Indiase douane

De Central Board of Indirect Taxes and Customs (voorheen de Central Board of Excise & Customs) maakt deel uit van het Department of Revenue onder het Indiase ministerie van Financiën. Het bestuur houdt zich bezig met het formuleren van beleid op het gebied van heffing, administratie en inning van Douane- & Goederen- en Servicebelasting (GST), smokkelpreventie en ook enkele zaken gerelateerd aan verdovende middelen. De Douane ondersteunt ook andere overheidsinstanties door zorg te dragen voor de juiste toepassing van hun regelgeving. Waaronder:

 • Het directoraat-generaal Buitenlandse Handel (DGFT), dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het buitenlandse handelsbeleid van de regering.
 • Het Bureau of Indian Standards (BIS), dat als National Standards Body verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van standaardisatie, markering en kwaliteitscertificering van bepaalde goederen.
 • De Wireless Planning Commission (WPC), een afdeling van het ministerie van Communicatie, is verantwoordelijk als regelgevende instantie voor het beheer van het frequentiespectrum. Alle draadloze apparatuur heeft goedkeuring nodig van de WPC.
 • De Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is een regelgevende autoriteit voor voedselgerelateerde producten.
 • Plantenquarantaine (PQ) is een regelgevende instantie voor de invoer van aan planten en landbouw gerelateerde producten.
 • De Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) is de Central Drugs Authority voor het vervullen van functies die op grond van de Drugs and Cosmetics Act aan de centrale overheid zijn toegewezen. Goedkeuring is vereist voor alle farmaceutische producten en geneesmiddelen in bulk.
 • Animal Quarantine (AQ) is de regelgevende instantie voor de invoer van dieren en diergerelateerde producten.

Import Export Code (IEC)

Het is essentieel bij het importeren of exporteren van goederen dat u een Import Export Code (IEC) krijgt van het Directorate General of Foreign Trade (DGFT). Een IEC kan online worden aangevraagd door de importeur of exporteur op de website van DGFT. De normale doorlooptijd is 72 uur, mits de aanvraag alle benodigde gegevens bevat en correct wordt ingevuld.

Belastingidentificatienummer goederen en diensten (GSITN)

Dit is een 15-cijferig nummer. Alle bedrijfsentiteiten die zich onder GST registreren, krijgen een uniek identificatienummer dat bekend staat als GSTIN of GST-identificatienummer. Verplicht voor alle geregistreerde importeurs en exporteurs.

Douanetariefrubriek (CTH) / geharmoniseerde systeemnomenclatuur (HSN)

De Indiase douane is lid van de Werelddouaneorganisatie (WDO) en volgt het geharmoniseerde systeem (HS), een goederennomenclatuur die is ontwikkeld en onderhouden door de WDO en die wordt beheerst door een internationale conventie.
 
Productclassificatie onder een goede HSN of CTH is een zeer cruciaal onderdeel van de douaneafhandeling omdat ze niet alleen het tarief of de invoerrechten bepalen, maar ook het eindgebruik van het product.
 
De classificatie van goederen voor import- en exportdoeleinden is altijd een uitdaging geweest voor bedrijven vanwege de aard van het classificatieproces en de verschillende interpretaties door douane en bedrijven. Classificatie vereist een diepgaand begrip van de productbeschrijving en het gebruik, evenals kennis van het classificatiesysteemproces.
 
De goederen worden ingedeeld in ‘productfamilies’ en hebben een 8-cijferige code. De rubriek van het douanetarief omvat 21 afdelingen en 98 hoofdstukken:

 • De achtcijferige code toont de HSN op achtcijferig niveau onder de naam "Tariefpost".
 • De eerste twee cijfers van de code geven het hoofdstuknummer aan.
 • De volgende twee cijfers geven de groepering van het douanetarief (CTH).
 • De derde reeks van twee cijfers in de code geeft de Subrubriek Douanetarief aan.
 • De resulterende zescijferige code is afgestemd op het geharmoniseerde systeem van nomenclatuur dat is aangenomen door de Werelddouaneorganisatie.
 • De laatste twee cijfers geven de subkop van het douanetarief voor de classificatie aan.

Het is verplicht dat de eenheidsprijs correct wordt aangegeven in de douanebrieven van binnenkomst, vandaar dat de leveranciersfactuur informatie nodig heeft volgens de UQC.

Customs Valuation Regulations (CVR)

Het is essentieel dat de taxaties die voor douanedoeleinden worden gegeven, echt en authentiek zijn. 

In artikel VII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) van 1994 zijn de belangrijkste beginselen van douanewaarde vastgelegd. Houd er rekening mee dat de douanewaarde niet willekeurig, fictief of gebaseerd mag zijn op de waarde van inheemse goederen. Het moet reëel zijn en gebaseerd op de werkelijke waarde van goederen die worden ingevoerd, of soortgelijke goederen. Het moet ook voortvloeien uit een verkoop of een verkoopaanbieding in het kader van de normale gang van zaken onder volledig concurrerende voorwaarden. Als de werkelijke waarde niet kan worden bepaald, moet de douanewaarde worden gebaseerd op het dichtstbijzijnde verifieerbare equivalent van die waarde. De overeenkomst inzake douanewaarde bevat bepalingen om deze principes te implementeren. Als de Douane vermoedt dat de waardeaangifte niet juist is, kan er vertraging optreden bij het verkrijgen van inklaring, om nog maar te zwijgen van zware boetes voor verkeerde aangifte.
 
De basis van de douanewaarde moet de transactiewaarde zijn. De Indiase regelgeving biedt echter zes taxatiemethoden:

 • De transactiewaarde-methode;
 • Vergelijkende waardemethode op basis van transactiewaarde van identieke goederen;
 • Vergelijkende waardemethode op basis van transactiewaarde van vergelijkbare goederen;
 • Aftrekwaarde methode gebaseerd op latere verkoopprijs in het importerende land;
 • Berekende waardemethode gebaseerd op materiaalkosten, fabricage en winst in het land van productie;
 • Terugvalmethode gebaseerd op eerdere methoden met meer flexibiliteit.

Een methode mag alleen worden toegepast als de voorgaande methode of methoden in de lijst niet kunnen worden toegepast. Ze zijn dus gerangschikt in volgorde van prioriteit. Methode 1 moet bijvoorbeeld worden toegepast, tenzij dit niet mogelijk is. Dan moet methode 2 worden overwogen. Het is niet toegestaan om zomaar een voorkeursmethode uit de zes te kiezen. 

Whitepaper on Indian customs

Beoordeelbare waarde
Douanewaarde of douanewaarde betekent de waarde van goederen met het oog op het heffen van invoerrechten en belastingen.
 
Kosten van goederen + verzekering + vracht en andere kosten die zijn gemaakt tot aan de zending die op de douanelocatie beschikbaar is gesteld, is de taxatiewaarde van de zending.
 
Op basis van de Incoterms volgens de factuur van de leverancier, als de vracht van ophaallocatie tot aankomst op de bestemming plus verzekering niet is opgenomen in de factuur van de leverancier, worden de respectieve kosten opgeteld bij de factuurwaarde van de leverancier om rekening te houden met de beoordelingswaarde. Zie onderstaande tabel: "Ja" in de kolom betekent relevante kosten die moeten worden toegevoegd aan de Waarde op handelsfactuur.

 
Terms Value on commercial invoice Origin inland handling charges Freight charges Insurance premium
CIF/DDP/DAP Yes
EXW/FCA Yes Yes Yes Yes
FOB Yes Yes Yes
C&I Yes Yes Yes
C&F Yes Yes
 
Opmerking: Kosten en verzekering en Kosten en vracht zijn niet-standaard termen die in India worden gebruikt.
* Als er geen bon voor de verzekeringspremie wordt verstrekt, berekent de douane dit als 1,125% van de fob-waarde.

Alle goederen die gratis worden geleverd, zoals handelsmonsters, moeten nog steeds de waarde hebben die op de factuur vermeld staat, maar met de aanvullende vermelding “Waarde alleen voor douanedoeleinden aangegeven”.

Gerepareerde en geretourneerde goederen hebben een complete set documenten nodig wanneer ze voor reparatie uit India worden geëxporteerd. De beoordeelbare waarde voor retourzending is de reparatiekosten + de vrachtkosten in beide richtingen. Zelfs als de reparatie gratis is voor de importeur, moeten de reparatiekosten nog steeds voor accijnsdoeleinden worden aangegeven.

Gebruikte of gereviseerde of tweedehands goederen zijn onderhevig aan invoerbeperkingen in India. De meetbare-waardemethode mag alleen worden gebruikt als geautoriseerde monteurs worden gebruikt om de waardering te bepalen. Verzend geen tweedehands of gebruikte goederen zonder bevestiging van het kantoor van bestemming in India.

Sommige HSN of CTH zijn beperkt en verboden voor invoer in India. De importeur moet de DGFT-lijst van aan beperkingen onderworpen en verboden artikelen vóór invoer verifiëren.

 

Gerelateerde partijen

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de controles en onderzoeken die kunnen worden uitgevoerd door de Special Valuation Branch (SVB) van de Indiase douane. Het is gespecialiseerd in het onderzoeken van transacties waarbij er een relatie bestaat tussen de leverancier en de importeur, en bepaalde andere bijzondere kenmerken zoals "Technische Samenwerking" tussen de partijen.

Special Valuation Branch onderzoekt de invloed van een eventuele relatie op de factuurwaarde van de ingevoerde goederen met betrekking tot transacties tussen de verbonden partijen. Dit is om te bepalen of het bestaan van een dergelijke relatie of overeenkomst de factuurwaarde van de invoer heeft beïnvloed.

Importeurs die in de zin van Regel 2 lid 2 van de Regels Douane Waardebepaling 1988 aan de leverancier verbonden zijn, zijn verplicht zich te registreren bij de SVB. Regel 2, lid 2, van de Customs Valuation Rules 1988. Voor de toepassing van deze regels worden personen alleen als "verwant" beschouwd indien:

 • Ze zijn functionarissen of directeuren van elkaars bedrijven.
 • Ze zijn wettelijk erkende partners in zaken.
 • Ze zijn werkgever en werknemer.
 • Elke persoon bezit, controleert of houdt direct of indirect 5 procent of meer van de uitstaande stemgerechtigde aandelen of aandelen van beiden.
 • Een van hen heeft direct of indirect zeggenschap over de ander.
 • Beiden worden direct of indirect gecontroleerd door een derde persoon.
 • Samen hebben ze direct of indirect zeggenschap over een derde persoon.
 • Ze zijn leden van dezelfde familie.

Personen die met elkaar verbonden zijn in die zin dat de ene de enige agent, de enige distributeur of de enige concessiehouder is van de andere (hoe ook beschreven), worden geacht verwant te zijn voor de toepassing van deze regels als ze binnen de criteria van deze -regel.

Daarnaast dient iedereen die een samenwerkingsovereenkomst, technische assistentieovereenkomst of enige andere overeenkomst / contract met de buitenlandse leverancier heeft, zich ook bij de SVB te registreren.

Als u zo'n importeur bent, moet u aanvullende informatie verstrekken door een vragenlijst in te vullen en ook alle gevraagde documenten overleggen.

ATA-carnet

In India is de Federatie van Indiase Kamers van Koophandel en Industrie (FICCI) aangesteld als National Guaranteeing & Issuing Association voor ATA Carnets. Ze verstrekken ook de goedkeuringsbrief aan de douane voor invoer onder ATA-carnet.

De belangrijkste categorieën goederen die tijdelijk onder dekking van ATA Carnets worden geïmporteerd, zijn de volgende:

Antiek, machines, werktuigmachines, cateringuitrusting, ingeblikt voedsel, schoeisel, speelgoed, computers, kantoorapparatuur, transformatoren, elektrische generatoren, elektrische / elektronische en wetenschappelijke apparatuur, chirurgische en tandheelkundige apparatuur, sieraden en artikelen van edele metalen / stenen, " hifi '', audiovisuele, foto- en filmapparatuur, lasers, muziekinstrumenten en platen, weergavemateriaal, vliegtuigen, films, motorvoertuigen en accessoires, racemotoren, verwarmings- en verlichtingsapparatuur, landbouwmachines, meubels, serviesgoed, schilderijen en andere kunstwerken, paraplu's, renpaarden, koffers, parfum, theatrale effecten en decors, concert- en muziekinstrumenten, leder- en sportartikelen, kleding, jachten en boten, uitstallingen. Een ATA-carnet is de beste manier om tijdelijke invoer in India voor een specifieke demonstratie, promotie-evenement enz. De maximaal toegestane periode voor dergelijke tijdelijke invoer is zes maanden.
 

Free Trade Warehousing Zones (FTWZ)

FTWZ's vallen onder de Special Economic Zone (SEZ) Act, 2005 en SEZ Rules, 2006 en instructies voor FTWZ. Een FTWZ is een fysieke opslagfaciliteit in India, maar wordt beschouwd buiten het Indiase douanegebied voor geautoriseerde operaties.

Een Free Trade Warehousing Zone (FTWZ) is een speciale oplossing waar geïmporteerde goederen maximaal twee jaar kunnen worden opgeslagen zonder betaling van douanerechten door overzeese bedrijven, zonder verplichting tot permanente vestiging (PE) in India, noch de vereiste om een koper in India te hebben. India voor het houden of verkopen van goederen van een FTWZ in India. Dus voor overzeese leveranciers om goederen op te slaan in een FTWZ, hoeft een koper of importeur in India geen documenten te verstrekken, noch zijn de douanerechten verschuldigd totdat de goederen worden verkocht aan een Indiase entiteit van een Indian Domestic Tariff Area (DTA) vanuit de FTWZ. Voor een koper in India die bij FTWZ koopt, is hetzelfde douaneproces dat van toepassing is op het kopen van een buitenlandse leverancier en douaneprocedures bij aankomst in India.

Binnen een FTWZ zijn herverpakken, labelen, assembleren, kitting of soortgelijke activiteiten toegestaan. Assemblage en kwaliteitscontrole, consolidatie en deconsolidatie zijn ook toegestaan door de Indiase douanevoorschriften. Het is echter belangrijk op te merken dat er geen activiteit mag worden ondernomen die de HS-code van het product zou veranderen, zoals iets dat als fabricage zou worden beschouwd.

Verzending in grote hoeveelheden en verkoop in winkelverpakkingen is echter toegestaan vanuit een FTWZ. Handelsbedrijven die uit meerdere landen kopen, kunnen ook consolideren in de FTWZ en onder één factuur verkopen aan een koper in India.

Voor export vanuit India kan het gebruik van een FTWZ een ideale oplossing zijn voor bedrijven die inkopen bij meerdere fabrikanten in India en als een geconsolideerde verzending naar elke locatie over de hele wereld verzenden. Het verplaatsen van de goederen naar de FTWZ wordt behandeld als een export, dus de verzenddocumenten van de Indiase fabrikant worden gesloten zodra de lading naar de FTWZ is geëxporteerd. Voorwaartse verplaatsing van de FTWZ naar het buitenland vindt dan plaats op buitenlandse klantfacturen en verzenddocumenten.
 

Bijlage

Vrijhandelsovereenkomsten, preferentiële tariefovereenkomsten en uitgebreide economische samenwerkingsovereenkomst. India heeft overeenkomsten getekend met onderstaande landen en landengroeperingen. Bij invoer in India vanuit deze landen heeft de importeur recht op bijzondere vrijstellingen van rechten.

Vrijhandelsovereenkomsten

 • Zuid-Aziatische vrijhandelszone (SAFTA)
 • Minst Ontwikkelde Landen (MOL)
 • Sri Lanka - India
 • Thailand - India

Preferentiële tariefovereenkomsten

 • Korea - India
 • Mercosur India
 • Asia Pacific Trade Agreement (APTA)
 • Maleisië - India
 • SAARC-overeenkomst
 • Overeenkomst met Bangladesh
 • Chili - India
 • Mauritius, Seychellen, Tonga - India Preferentiële tariefzone

Alomvattende overeenkomst voor economische samenwerking

 • Associatie van Zuidoost-Aziatische landen (ASEAN)
 • Japan - India
 • Singapore - India

Elke overeenkomst heeft betrekking op specifieke douanetariefposten (CTH's) (HSN) in de respectieve overeenkomst zoals gewijzigd en bijgewerkt.

Conclusies

De Indiase douaneconcepten die in dit witboek worden uiteengezet, zijn noodzakelijkerwijs algemeen en beknopt en zijn bedoeld om gebieden te benadrukken waarvan u wellicht niet op de hoogte bent om nader onderzoek en professioneel advies te stimuleren. Naleving van Special Valuation Branch kan een grote belemmering zijn voor multinationals, naast de beperkingen op het verplaatsen van gebruikte of tweedehands artikelen. Het begrijpen van het buitenlandse handelsbeleid van India is cruciaal voor alle belanghebbenden, inclusief exporteurs en importeurs. De stappen van de Indiase douaneautoriteiten om de bureaucratische rompslomp voor het zakendoen te verlichten, blijven echter bijdragen aan het verbeteren van de processen en de algehele transparantie.

Over de auteur

Tushar Deshmukh is Head of Customs Brokerage & Free Trade Warehouse Zones bij DSV in India. Hij heeft meer dan 20 jaar diverse ervaring in de transport- en logistieke sector, inclusief douane-inklaring voor import en export in India. Hij is ook een actief lid van de Indiase vereniging van douane-expediteurs en is goed thuis in het buitenlandse handelsbeleid en de douane-compliance van India.

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Morgane Matthys