Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Vraag een offerte aan

Incoterms® - 2020

Incoterms® zijn essentieel in de wereld van logistiek. Het zijn gestandaardiseerde wereldwijd geldende handelsvoorwaarden én condities die de verantwoordelijkheden en kosten tussen kopers en verkopers bepalen bij internationaal transport.

Wat zijn Incoterms®

Incoterms® (International Commercial Terms) zijn de gestandaardiseerde internationale rechten en verplichtingen van verkopers en kopers bij internationaal transport. Deze gestandaardiseerde wereldwijd geldende handelsvoorwaarden en -bepalingen worden opgesteld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce om handelaren, vervoerders en verzekeringsmaatschappijen te assisteren bij de koop, verkoop en het transport van goederen. 

1. EXW - Ex Works

De verkopende partij zet de goederen klaar voor de kopende partij op een vooraf afgesproken plek (bijvoorbeeld zijn fabriek of warehouse). Door de goederen op deze manier ter beschikking te stellen heeft de verkopende partij al aan zijn verplichtingen voldaan. De verkopende partij hoeft de goederen niet te laden voor het transport of de goederen voor export gereed te maken, dit is de verantwoordelijkheid van de kopende partij.

Het risico gaat over van de verkopende- op de kopende partij wanneer de goederen (nog niet geladen) ter beschikking van de koper worden gesteld.

Incoterms - EXW DSV

2. FCA - Free Carrier

De verkopende partij levert de goederen aan de kopende partij via één van de twee volgende varianten:

  • FCA A: bij deze variant van FCA vindt de overdracht van de goederen plaats op een locatie van de verkopende partij (bijvoorbeeld zijn fabriek of warehouse). De goederen zijn dan officieel overgedragen wanneer ze door de verkopende partij zijn geladen op het transportmiddel dat door de kopende partij geregeld is.
  • FCA B: bij deze variant van FCA vindt de overdracht van de goederen plaats op een locatie die niet van de verkopende partij is. De goederen zijn dan officieel overgedragen wanneer ze (georganiseerd door de verkopende partij) deze locatie bereiken, gelost kunnen worden én beschikbaar zijn voor verder transport (georganiseerd door de kopende partij).

In beide gevallen gaat het risico gaat over van de verkopende- op de kopende partij op de locatie van overdracht.

Incoterms - FCA DSV

3. CPT - Carriage Paid To

De verkopende partij is verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van het transport van de goederen tot aan de met de kopende partij overeengekomen plaats van bestemming. Let op: Het risico van schade aan- of verlies van de goederen tijdens transport is echter al voor de kopende partij vanaf het moment dat de goederen geladen zijn voor transport.

Het risico gaat over van de verkopende partij op de kopende partij door de goederen over te dragen aan de (door de verkopende partij gecontracteerde) transporteur.

Incoterms - CPT DSV

4. CIP - Carriage and Insurance Paid To

De Incoterms CIP en CPT verschillen niet veel van elkaar. De verkopende partij is verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van het transport van de goederen tot aan de met de kopende partij overeengekomen plaats van bestemming. Let op: Het risico van schade aan- of verlies van de goederen tijdens transport is echter al voor de kopende partij vanaf het moment dat de goederen geladen zijn voor transport.

Er is één verschil met de Incoterm CPT: de verkopende partij is ook verantwoordelijk voor het afsluiten van een transportverzekering voor de goederen. Deze verzekering dekt het transport vanaf het moment dat de goederen geladen zijn tot aankomst op de met de kopende partij afgesproken plaats van bestemming. Het risico van verlies of schade aan de goederen blijft wel voor de kopende partij.

Het risico gaat over van de verkopende partij op de kopende partij door de goederen over te dragen aan de (door de verkopende partij gecontracteerde) transporteur.

Incoterms - CFR DSV

5. DAP - Delivered at Place

De verkopende partij is verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van het transport van de goederen tot aan de met de kopende partij overeengekomen plaats van bestemming. De verkopende partij is (indien nodig) verantwoordelijk voor de export documentatie.

De kopende partij is verantwoordelijk voor de douane-inklaring, belastingen en heffingen op de overeengekomen plaats van bestemming. Ook is de kopende partij verantwoordelijk voor het lossen, distributie of de opslag van de goederen.

Het risico gaat over van de verkopende- naar de kopende partij zodra de goederen (nog niet gelost) de afgesproken plaats van bestemming bereiken.

Incoterms - DAP DSV

6. DPU – Delivered at Place Unloaded

De verkopende partij is verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van het transport van de goederen tot aan de met de kopende partij overeengekomen plaats van bestemming. De verkopende partij is (indien nodig) verantwoordelijk voor de export documentatie. Let op: Ook is de verkopende partij verantwoordelijk voor het lossen van de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming.

De kopende partij is verantwoordelijk voor de douane-inklaring, belastingen en heffingen op de overeengekomen plaats van bestemming.

Het risico gaat over van de verkopende- naar de kopende partij op het moment dat de goederen volledig gelost zijn op de afgesproken plaats van bestemming.

Incoterms - DPU DSV

7. DDP – Delivered Duty Paid

De verkopende partij is verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van het transport van de goederen tot aan de met de kopende partij overeengekomen plaats van bestemming. Hierbij de is verkopende partij verantwoordelijk voor de export documentatie. Ook is de verkopende partij verantwoordelijk voor de douane-inklaring, belastingen en heffingen op de overeengekomen plaats van bestemming.

De kopende partij is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen.

Het risico gaat over van de verkopende- naar de kopende partij zodra de goederen (nog niet gelost) de afgesproken plaats van bestemming bereiken.

Incoterms - DDP DSV

De volgende incoterms® zijn alleen van toepassing op zeevracht zendingen

8. FAS – Free Alongside Ship

De verkopende partij is verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van het leveren van de goederen naast het schip, in de met de kopende partij afgesproken haven van vertrek. De goederen moeten klaarliggen om aan boord van het schip te worden geladen. De kopende partij draagt zorg voor het laden van het schip. Deze incoterm® komt vooral voor bij het transport van bulk of stukgoederen.

Het risico gaat over van de verkopende- naar de kopende partij op het moment dat de goederen zich naast het schip bevinden. Vanaf dat moment draag de kopende partij alle kosten.

Incoterms - FAS DSV

9. FOB – Free on Board

De verkopende partij is verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van het leveren van de goederen in de haven van vertrek. De verkopende partij is ook verantwoordelijk voor het laden van de goederen aan boord van het door de kopende partij aangewezen schip. Ook het verzorgen van de correcte export documentatie en douanevergunningen is ter verantwoordelijkheid van de verkopende partij.

De kopende partij is verantwoordelijk voor de douane-inklaring, belastingen en heffingen in de overeengekomen bestemmingshaven.

Het risico gaat over van de verkopende- naar de kopende partij op het moment dat de goederen op het schip geladen zijn. Vanaf dat moment draag de kopende partij alle kosten.

Incoterms - FOB DSV

10. CFR - Cost and Freight

De verkopende partij is verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van het vervoer van de goederen naar de met de kopende partij overeengekomen haven van vertrek. Plus de kosten van het zeetransport naar de overeengekomen bestemmingshaven. Ook het verzorgen van de correcte export documentatie en douanevergunningen is ter verantwoordelijkheid van de verkopende partij.

De kopende partij is verantwoordelijk voor de douane-inklaring, belastingen en heffingen in de overeengekomen bestemmingshaven.

Het risico gaat over van de verkopende- naar de kopende partij op het moment dat de goederen geladen zijn op het schip in de met de kopende partij overeengekomen haven van vertrek.

Incoterms - CFR DSV

11. CIF – Cost Insurance and Freight

De verkopende partij is verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van het vervoer van de goederen naar de met de kopende partij overeengekomen haven van vertrek. Plus de kosten van het zeetransport naar de overeengekomen bestemmingshaven. Ook het verzorgen van de correcte export documentatie en douanevergunningen is ter verantwoordelijkheid van de verkopende partij. De verkopende partij is ook verantwoordelijk voor het afsluiten van een transportverzekering voor de goederen, deze verzekering dekt het vervoer tot aan de bestemmingshaven.

Het risico gaat over van de verkopende- naar de kopende partij op het moment dat de goederen geladen zijn op het schip in de met de kopende partij overeengekomen haven van vertrek.

Incoterms - CIF DSV

Klik hier om de Incoterms® 2020 in PDF-formaat te downloaden. Voor meer informatie over de Incoterms® 2020 kunt u de  website van de Internationale Kamer van Koophandel bezoeken.

De Incoterms®-regels zijn beschermd door het auteursrecht van de ICC. Meer informatie over de Incoterm®-regels is te verkrijgen via de website van de ICC. Incoterms® en het Incoterms® 2020-logo zijn handelsmerken van de ICC. Het gebruik van deze handelsmerken impliceert geen associatie met, goedkeuring van of sponsoring door de ICC, tenzij hierboven uitdrukkelijk vermeld.

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Morgane Matthys