Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

DSV voert groeistrategie uit en rapporteert recordhoge resultaten over 2021

DSV meldt over 2021 een omzetgroei van 59% en een groei van het bedrijfsresultaat van 71%. Alle drie de divisies - Air & Sea, Road en Solutions - droegen bij aan de groei.

dsv jaarverslag 2021

De hoogtepunten van vandaag

  • DSV rapporteert 59% groei in omzet en 71% groei in bedrijfsresultaat over 2021. Alle drie de divisies - Air & Sea, Road en Solutions - droegen bij aan de groei.
  • In 2021 zijn wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen, congesties in havens, vertragingen en recordhoge vrachttarieven een van de meest besproken onderwerpen geworden, zowel voor bedrijven als in de maatschappij in het algemeen. Het hele jaar door hebben de teams van DSV hard gewerkt om transportoplossingen te vinden en de vracht voor haar klanten te verplaatsen.
  • DSV blijft zijn succesvolle groeistrategie voortzetten. In augustus 2021 werd Agility's Global Integrated Logistics (GIL) overgenomen, waarmee schaalgrootte werd toegevoegd aan het wereldwijde netwerk en de aanwezigheid van DSV in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië werd versterkt.
  • Voor 2022 verwacht DSV een EBIT vóór bijzondere posten van DKK 18,0 mrd - DKK 20,0 mrd. De huidige marktomstandigheden met krappe capaciteit en congesties zullen naar verwachting tot ver in 2022 aanhouden.

Blijvende focus op groei, bedrijfsontwikkeling en duurzaamheid

De integratie van GIL verloopt volgens plan en tot nu toe zijn 40 van de 60 GIL-landen opgenomen in het netwerk van DSV. Verwacht wordt dat het integratieproces in het derde kwartaal van 2022 zal zijn voltooid.

DSV heeft in 2021 vooruitgang geboekt met verschillende andere strategische initiatieven. De ontwikkeling van de fysieke infrastructuur is voortgezet met nieuwe, moderne logistieke centra in Europa, Zuid-Afrika en Noord-Amerika. Tegelijkertijd zijn de digitale infrastructuur en productiesystemen verder verbeterd ter ondersteuning van naadloze integratie en hoge serviceniveaus richting klanten.

In 2021 werd Green Logistics door DSV gelanceerd. Het doel van Green Logistics is om klanten te ondersteunen bij CO2-reductie door duurzame brandstofopties aan te bieden en hen te helpen bij het optimaliseren van hun supply chains.

Resultaten Q4 2021

Voor Q4 2021 bedroegen de inkomsten 61.302 miljoen DKK (Q4 2020: 31.716 miljoen DKK). De groei van 89,8% (in constante valuta) was het gevolg van toegenomen activiteit, hogere vrachttarieven en het effect van de overname van GIL. Het vierde kwartaal van 2021 was het eerste volledige kwartaal met GIL na de afronding van de transactie in augustus 2021.

Voor Q4 2021 kwam de brutowinst uit op 11.674 miljoen DKK (Q4 2020: 7.212 miljoen DKK). De groei van de brutowinst bedroeg 58,4% (in constante valuta) voor de Groep en was te danken aan een hogere activiteit in alle divisies. In Air & Sea hadden de buitengewone vrachtmarkten met krappe capaciteit en hoge tarieven een positieve invloed op de brutowinst.

De EBIT vóór bijzondere posten bedroeg DKK 5.113 miljoen voor het vierde kwartaal van 2021 (vierde kwartaal 2020: DKK 2.616 miljoen), een groei van 90,2% (in constante valuta's). Alle drie divisies droegen bij aan de groei, dankzij de autonome groei van de brutowinst, een verbeterde conversieratio en een positieve bijdrage van GIL. De EBIT vóór bijzondere posten voor het volledige jaar 2021 bedroeg 16.223 miljoen DKK. Dit was iets boven de guidance range van 15.250-16.000 miljoen DKK.

Vooruitzichten voor 2022

  • De EBIT vóór bijzondere posten zal naar verwachting tussen de 18.000 en 20.000 miljoen DKK bedragen.
  • De effectieve belastingdruk van de Groep zal naar verwachting circa 23% bedragen. 

De vooruitzichten voor 2022 gaan uit van een wereldwijde economische groei van ongeveer 4% en vergelijkbare groeiniveaus in de transportmarkten. DSV verwacht dat de huidige situatie met congesties, krappe capaciteiten en hoge tariefniveaus tot ver in 2022 zal voortduren. Een geleidelijke vermindering van de congesties zou in de tweede helft van het jaar kunnen beginnen.

Door de volatiele en onvoorspelbare transportmarkten zijn de aannames waarop onze vooruitzichten voor 2022 zijn gebaseerd, onzekerder dan ze normaal gesproken zouden zijn.

Bovendien gaat DSV ervan uit dat de integratie van GIL doorgaat zoals gepland en verwacht het bijzondere posten ter hoogte van DKK 1.000 miljoen in verband met de integratie in 2022.

lees hier het volledige jaarverslag 2021

Heeft u vragen?

Neem contact op met Erwin Peeters, onze woordvoerder.

Erwin Peeters