Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Waar staat PL voor?

De term PL staat voor Party Logistics en verwijst naar de mate van uitbesteding van logistiek: hoe hoger het cijfer voor de letters PL, hoe hoger het niveau van uitbesteding. Aan de ene kant van het PL-spectrum vinden we de 1PL waarbij de fabrikant de logistiek niet uitbesteedt en zijn eindproduct rechtsreeks aan de eindklant levert. Aan de andere kant van datzelfde spectrum vinden we de 5PL, waarbij een logistieke operator een netwerk aan supplychains voor opdrachtgevers in beheer heeft.

De PL kan ook gebruikt worden als een classificatie van logistieke dienstverleners. De classificatie vindt dan plaats op basis van de uit te voeren diensten. De verschillende soorten PL en hun voordelen zijn als volgt te omschrijven.

Wat is 1PL?

1PL of First Party Logistics bestaat uit een persoon of bedrijf die zijn goederen zelf opslaat en naar de eindgebruiker vervoert. De 1PL wordt veelal toegepast binnen kleine productiebedrijven met een lokale distributie. Deze bedrijven zijn dan ook volledig zelfvoorzienend in hun logistieke dienstverlening. 

Wat is 2PL?

2PL of Second Party Logistics is vaak de eerste stap voor het uitbesteden van logistieke taken inclusief het transport. Bedrijven die 2PL diensten aanbieden kunt u beschouwen als logistieke operator aangezien zij naast het transport ook verantwoordelijk zijn voor de opslag van goederen. Een 2PL logistieke operator werkt dus al iets breder dan een 1PL operator, maar zal voornamelijk standaarddiensten aanbieden. Meestal vinden deze diensten binnen het eigen land plaats. 

Wat is 3PL?

3PL of Third Party Logistics bestaat uit het uitbesteden van een groot deel of zelfs het gehele logistieke proces van een bedrijf aan een externe logistieke operator. De 3PL treedt op als tussenpersoon tussen de opdrachtgever en zijn klanten, waarbij er transportactiviteiten en opslagfaciliteiten georganiseerd worden. Denk bij 3PL ook aan: het voorbereiden van bestellingen, cross-docking, voorraadbeheer en retour logistiek. De productorders en facturatie blijven normaliter wel in het beheer van de opdrachtgever.

Wat is 4PL?

Bij de 4PL of Fourth Party Logistics worden er diensten geleverd op het gebied van supply chain management. Denk hierbij bijvoorbeeld aan consulting, planning, management of warehousing. Een 4PL operator voert geen fysieke transport- of warehouse activiteiten uit, die worden uitbesteed aan een 3PL operator. Een 4PL operator beheert dus de volledige supply chain van de opdrachtgever en heeft daarbij ook het initiatief tot het ontwerp en optimaliseren van de supply chain.  Daarnaast is de 4PL operator verantwoordelijk voor het inschakelen van de 3PL operators die de fysieke logistieke taken gaan uitvoeren. Bij 4PL trajecten is de opdrachtgever in grote mate afhankelijker van de logistieke operator dan bij bijvoorbeeld 3PL. Meestal betreft het hier dan ook langlopende contracten.

De verschillen tussen 3PL en 4PL

De belangrijkste verschillen tussen 3PL en 4PL aan de hand van de verschillende diensten zijn:

3PL operator 4PL operator
Heeft fysieke logistieke mogelijkheden Heeft geen fysieke logistieke mogelijkheden
Heeft zijn eigen vracht- en warehousemogelijkheden Heeft als doel maximale optimalisatie van de supply chain te beheren
Flexibele samenwerking op de korte- en middellange termijn
Langdurige samenwerking
Levert internationale logistieke diensten aan elk type bedrijf 3PL netwerkmanagement voor de daadwerkelijke logistieke uitvoering
Dienstverlener
Strategisch partner

 

Voordelen van 3PL en 4PL: het uitbesteden van de logistiek

  • Tijdsbesparing: een besparing van tijd door het volledige beheer van de supply chain uit te besteden aan een deskundige operator.
  • Geldbesparing: een besparing van geld doordat gebruikte middelen als vrachtwagens en opslagfaciliteiten eigendom zijn van 3PL operators.
  • Expansie: gemakkelijkere expansie op buitenlandse markten zonder een verdere noodzaak om daarvoor te investeren in infrastructuur of kennis van die landen.
  • Kennis: specialisatie van 4PL operators in specifieke industriële sectoren. De opdrachtgever hoeft deze kennis zelf niet in huis te hebben, of verder te investeren in deze specifieke kennis.

Wat is 5PL?

De term 5PL of Fifth Party Logistics is een nog redelijk nieuwe logistieke term. Een 5PL operator combineert de uitvoering van de transport- en logistieke diensten van de 3PL aanbieder met de supply chain optimalisatie van de 4PL aanbieder. De 5PL operator gaat hierin nog een stap verder en beheert in plaats van de supply chain een heel netwerk aan supplychains voor de opdrachtgever. Hierin wordt met name gefocust op het gebruik van de laatste technologieën, waardoor men 5PL vaak tegenkomt in de wereld van E-business. 

ontdek hier onze logistieke diensten

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Morgane Matthys