Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Gabriel Lepage

Gabriel Lepage

Gabriel Lepage, Data and Rate Manager, Air & Sea - Canada

Gabriel leder pristeamet för Air & Sea-divisionen i Milton strax utanför Toronto i Kanada – en roll han fick när han kom till DSV genom förvärvet 2019. 

”Jag hade en specialistroll, men när jag kom till DSV fick jag ansvaret för att leda och integrera ett nytt team. Jag hade ingen chefserfarenhet, så det var en stor utmaning, men jag kände att DSV hade fullt förtroende för mina förmågor från dag ett.”

Detta är något Gabriel säger är utmärkande för företaget: ”DSV är en arbetsplats där man får mycket ansvar och uppmuntras att ta ägarskap. Det höga förtroendet för medarbetarna är en del av DSVs DNA. Om du är som jag så trivs du med att utmana dig själv varje dag för att växa och förbättras med företaget.”  

Vi är alla en del av helheten

När Gabriel förklarar hur han hittade sin väg in i den nya rollen, betonar han särskilt: "Jag hade fantastiska förebilder att lära av", säger han och utvecklar:

”De visade mig att det alltid finns någon på plats som kan hjälpa dig, oavsett din position, och att du får lov att göra misstag som du kan lära sig av. Det är så vi förbättras." 

En inspirerande arbetsplats 

Kanada är ett mycket internationellt och mångsidigt land, och det återspeglas inom DSV och i Gabriels team. 

"Vi har fem olika nationaliteter bara inom mitt team på tio personer. Med våra olika bakgrunder, både vad gäller yrke och nationalitet, bidrar vi var och en med olika perspektiv på våra arbetsprocesser, vilket gör oss till ett bättre team. Det ökar förståelsen för alla de människor vi arbetar med inom internationella transporter, och det finns alltid någon med en annan infallsvinkel om du behöver hjälp.”  

Gabriel bidrar till den internationella atmosfären på kontoret. Han är från Venezuela och arbetade från Panama innan han flyttade till Toronto. Han reste genom Mellan- och Sydamerika och ser resor som en stor möjlighet:

”Att resa är också ett sätt att utmana sig själv, och jag lärde mig mycket av att se olika delar av världen. Vem vet, kanske får jag utmana mig själv i en annan del av DSV-världen någon gång. DSV är ett inspirerande företag att vara en del av och jag är förvånad över mina kollegors kompetens. Det är väldigt häftigt att uppleva att jag, genom att DSV satsar på min personliga utveckling och karriär, har satsat på att driva DSV framåt.”

Vill du arbeta på DSV?

Se om det finns lediga tjänster.

Contact us HR