Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV åtar sig att skydda personuppgifter samt se till att organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder är på plats.

DSVs Allmänna Integritetspolicy

DSV åtar sig att skydda personuppgifter och se till att det finns organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter, oavsett om du köper DSVs transport- och/eller logistiktjänster ("tjänster"), mottar nyhetsbrev eller helt enkelt surfar på DSVs webbplats.

DSVs Allmänna Integritetspolicy är företagets riktlinje för dataskyddsnormer som är tillämpliga inom DSV-koncernen och är utformade för att uppfylla gällande rättsliga dataskyddskrav. Samtliga företag inom DSV-koncernen är bundna av dessa föreskrifter med hänvisning till användningen av personuppgifter tillhörande kunder, slutkonsumenter och leverantörer.

Genom att använda DSVs webbplats eller köpa DSVs tjänster, samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter av DSV, enligt vad som beskrivs i denna integritetspolicy och i juridisk information avseende användning av DSVs webbplats. Den juridiska informationen finner du via nedan länkar:

Personuppgifter och syften med databehandling

DSV är en tjänsteleverantör av transport- och logistiktjänster. Den DSV-enhet du är i kontakt med är personuppgiftsansvarig för de av dina personuppgifter som tas emot och behandlas som en del av att du tillhandahåller tjänster eller besöker DSVs webbplats.

DSV samlar in personuppgifter om dig som kund, till exempel kontaktuppgifter som ditt förnamn, efternamn, titel, företag, telefonnummer, adress eller e-postadress.

DSV kräver inte denna information för att du ska få tillgång till den del av webbplatsen som är öppen för allmänheten.

Oavsett ditt syfte ber vi dig att inte avslöja känsliga personuppgifter som ras, etniskt ursprung, religion, fackligt medlemskap, sexuell läggning, hälsa, genetisk eller biometrisk data etc. för oss.

DSV kan komma att ta emot personuppgifter om dig från andra personuppgiftsansvariga där DSVs syfte är att tillhandahålla eller bistå med tjänster eller förfrågningar till eller från dig som slutmottagare av en viss tjänst. På din begäran kan DSV när som helst ge dig dessa parters identitet.

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen för att uppfylla det avtal du har ingått med DSV alternativt DSVs kund eller för att vidta åtgärder för att ge eller bistå dina önskemål (t.ex. när du fyller i ett kontaktformulär som en del av en registrering eller en undersökning).

Delning av data till tredje parter

I allmänhet delar DSV inte information med någon tredje part förutom kontraktsleverantörer och rådgivare.

Under vissa omständigheter kan det dock vara nödvändigt för DSV att överföra eller dela data med särskilda tredje parter. Sådana omständigheter kan innefatta överföringar som är nödvändiga för DSV i syfte att uppfylla sina rättsliga skyldigheter, att skydda DSVs rättigheter, egendom och säkerhet eller vid försäljning av/likvidation av någon del av DSVs verksamhet eller tillgångar.

På din begäran kan DSV ge dig dessa tredje parters identitet.

Dina rättigheter som individ

Du har rätt att:
• Få dina personuppgifter rättade och/eller raderade om de är felaktiga
• Bli informerad om de personuppgifter som DSV behandlar om dig
• Invända mot behandling av dina personuppgifter

Eventuellt, av dig, lämnat samtycke kan återkallas när som helst. Kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan.

Kontakta oss om integritet

Om du har frågor angående innehållet i denna integritetspolicy eller dina rättigheter som individ, är du välkommen att kontakta oss på:

DSV A/S
Att. Group Compliance
Hovedgaden 630 
Box 210
DK-2640 Hedehusene 
Danmark
CVR-nr: 58 23 35 28
Telefon: +45 43 20 30 40
Email: privacy@dsv.com

Skicka in ett klagomål

Om du vill klaga på eller rapportera en otillbörlig behandling av dina personuppgifter, kan du använda vårt whistleblower-program via

DSV Whistleblower Program

Du kan också lämna in ett klagomål till din nationella datatillsynsmyndighet.
DSVs datatillsynsmyndighet är: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K

 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst