Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Läs hållbarhetsredovisningen

Som ett av världens ledande transport- och logistikföretag spelar DSV en viktig roll i branschens övergång till grönare och mer miljövänliga arbetsmetoder.

Det är därför vi förbundit oss till Science Based Targets-initiativet 2020 som ett av de första företagen inom transport- och logistikbranschen.

Vårt engagemang för  att nå nettonollutsläpp 2050 

Vi har höjt våra långsiktiga hållbarhetsambitioner och förbundit oss till att nå nettonollutsläpp till 2050, både i vår egen verksamhet (scope 1 och 2) och längs hela värdekedjan som inkluderar våra leverantörer (scope 3). Vi kommer att följa initiativet Science Based Targets som vägledning i våra ansträngningar för att uppnå detta mål. På så vis kan vi säkerställa att vår koldioxidsnåla omvandling alltid tar hänsyn till den senaste klimatvetenskapen och ligger i linje med Parisavtalets mål att begränsa den globala temperaturökningen.

Som en del av våra accelererade hållbarhetsmål, implementerar vi kortsiktiga 2030-mål till en 50 % minskning för scope 1 och 2 och en 30 % minskning för scope 3. Dessa ambitioner är baserade på 2019 års omräknade utsläppsbaslinje för att spegla vår stora verksamhet.

Läs mer i vår senaste globala hållbarhetsrapport.

Antar utmaningen med scope 3-utsläpp

97 % av vår miljöpåverkan är direkt kopplad till våra underleverantörer i form av scope 3-utsläpp. För att minska dessa utsläpp erbjuder vi även våra kunder ett utbud av gröna logistiktjänster.

Green Logistics erbjuder både CO2-rapportering, strategisk optimering av försörjningskedjan samt hållbara bränsleerbjudanden - tjänster med vilka våra kunder kan öka hållbarheten i sin verksamhet utan att begränsa den. Detta är avgörande om vi ska kunna påskynda den gröna omställningen och minska transport- och logistikbranschens påverkan på klimatförändringarna. 

Se hela vårt utbud av Green Logistics

Minimera vår miljöpåverkan

DSV har åtagit sig att minska den negativa miljöpåverkan av vår egen verksamhet (scope 1 och 2) där så är möjligt. Till exempel arbetar vi för att minimera direkt påverkan från våra byggnader och säkerställer att alla nya anläggningar lever upp till de högsta standarderna som inkluderar BREEAM, LEED, DGNB samt att de har en livslängd på minst 50 år. Andra initiativ som tagits inom våra anläggningar inkluderar avfallsåtervinning och koncerngemensamma mål för avfallsminskning.

Läs mer om hur vi arbetar för att minimera vårt miljöavtryck i:

Vår senaste globala hållbarhetsrapport

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst