Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Vi håller igång supply chain i en värld av förändring

Världshandeln driver världens välstånd, men det är dags att vi gör något åt hur den drivs.

Vi erkänner vår roll som en del av den kritiska infrastruktur som driver världshandeln och som en nyckelfaktor för hållbar tillväxt för alla våra intressenter, inklusive våra kunder, aktieägare och samhällen i stort. Vi tillhandahåller grönare och effektivare transportlösningar genom bättre planering, ny teknik och innovativa lösningar.

Som världens tredje största transport- och logistikleverantör har DSV ett starkt fokus på att säkerställa ansvarsfulla och hållbara affärsmetoder där vi är verksamma. Som ett erkännande av vår roll i branschen har vi höjt våra hållbarhetsambitioner och förbundit oss att nå nettonollutsläpp från hela vår verksamhet till 2050. 

Vi hjälper våra kunder att navigera i komplexa försörjningskedjor och introducera högre effektivitet och hållbarhet i sin verksamhet. För att uppnå detta tillhandahåller vi Gröna logistiklösningar. Dessa sträcker sig från CO2 rapportering till strategisk optimering av försörjningskedjan och hållbara bränsleerbjudanden. 

Våra hållbarhetsmål kan inte förverkligas på egen hand. Det är därför vi arbetar med kunder, branschpartners och intressenter för att utveckla lösningar som gynnar både vår planet och vår verksamhet.

Vi ger kunderna möjligheten att bedriva sin verksamhet mer hållbart utan att kompromissa med servicenivåer och operativ excellens.

- Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV A/S

Ta reda på mer om hur vi arbetar med hållbarhet.

För att omvandla våra ord till handlingar, och minska miljöbelastningen på vår planet, arbetar vi med hållbarhet inom alla delar av vår verksamhet, från flyg-, sjö- och vägfrakt till kontraktslogistik

 • Ledning 

  Lär dig om de robusta interna och externa processer som styr vår inställning till hållbarhet.

 • Strategi

  Se hur miljö- och socialt ansvar är en integrerad del av vår affärsstrategi.

 • Miljö

  Upptäck hur vi strävar efter att leda övergången till grönare, mer miljövänliga metoder.

 • Vårt sociala ansvar

  Läs om vårt engagemang för att erbjuda en säker och inkluderande arbetsmiljö för alla anställda.

 • Vår integritet

  Utforska hur vi lever upp till högsta tänkbara etiska standarder och förväntar oss detsamma av våra affärspartners. 

 • Vår rapportering och ratings

  Ta reda på mer om de internationellt erkända riktlinjer och standarder som vi använder för vår hållbarhets-rapportering.

Vi arbetar med hållbarhet inom alla delar av vår verksamhet, från flyg-, sjö- och vägfrakt till kontraktslogistik.

Läs mer i vår senaste hållbarhetsrapport

Frågor?

Hanna Haglund, Senior CSR Manager, svarar på dina frågor kring DSVs miljöarbete i Sverige

Hanna