Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Läs hållbarhetsredovisningen

Mot hållbara leveranskedjor

Vi håller globala försörjningskedjor flytande och vi är fast beslutna att möjliggöra minskade koldioxidutsläpp i hela vår värdekedja och inom transport- och logistiksektorn

Vi erkänner vår roll som en del av den kritiska infrastruktur som driver världshandeln och som är en nyckelfaktor för hållbar tillväxt för alla våra intressenter, inklusive våra kunder, aktieägare och samhällen generellt. Vi tillhandahåller hållbara och effektiva transportlösningar genom bättre planering, ny teknik och innovativa lösningar. 
 
Som en av världens ledande transport- och logistikleverantörer har DSV ett starkt fokus på att säkerställa ansvarsfulla och hållbara affärsmetoder överallt där vi är verksamma. Genom att erkänna vår roll i branschen är vi fast beslutna att spela en viktig roll i att möjliggöra den förändring som krävs för att nå nettonollutsläpp i vår bransch, såväl som i vår verksamhet. För att uppfylla detta ansvar har vi åtagit oss att nå nettonollutsläpp i vår verksamhet senast 2050.

Vi hjälper våra kunder att navigera i komplexa försörjningskedjor och introducera utökad effektivitet och hållbarhet i sin verksamhet. Våra Gröna logistiklösningar erbjuda våra kunder specifika lösningar för koldioxidutsläpp som sträcker sig från CO2-rapportering, strategisk optimering av försörjningskedjan, hållbar lagerhållning till hållbara bränslen och koldioxidkompensation.  
 
Vi är en del av en komplex bransch och för att nå våra hållbarhetsmål krävs partnerskap och samarbete. Vi tror starkt på ett kollektivt förhållningssätt, och vi arbetar och samarbetar med kunder, leverantörer, relevanta organisationer och intressenter för att utveckla lösningar som gynnar både vår planet och vår verksamhet. 

I hela vår globala verksamhet omsätter vi våra prioriteringar inom hållbarhet, till handling. Våra initiativ sträcker sig från att ta itu med avfallsföroreningar, tillhandahålla effektiv katastrofhjälp, kämpa för mångfald och minska CO2-utsläppen. Våra aktiviteter visas på vår Sustainability impact map. 

DSV Sustainability Impact Map

Utforska vår karta och ta del av alla de initiativ som stödjer hållbarhet i vår globala verksamhet.

Sustainability impact map

Ta reda på mer om hur vi arbetar med hållbarhet.

För att omvandla våra ord till handlingar, och minska miljöbelastningen på vår planet, arbetar vi med hållbarhet inom alla delar av vår verksamhet, från flyg-, sjö- och vägfrakt till kontraktslogistik

 • Governance icon

  Ledning 

  Lär dig om de robusta interna och externa processerna som styr vår inställning till hållbarhet.

 • Strategy icon

  Strategi

  Se hur miljö- och socialt ansvar är en integrerad del av vår affärsstrategi.

 • Environment icon

  Miljö

  Upptäck hur vi strävar efter att leda övergången till grönare, mer miljövänliga metoder.

 • Social responsibility icon

  Vårt sociala ansvar

  Läs om vårt engagemang för att erbjuda en säker och inkluderande arbetsmiljö för alla anställda.

 • Integrity icon

  Vår integritet

  Utforska hur vi lever upp till högsta tänkbara etiska standarder och förväntar oss detsamma av våra affärspartners. 

 • Reporting icon

  Vår rapportering och ratings

  Ta reda på mer om de internationellt erkända riktlinjer och standarder som vi använder för vår hållbarhets-rapportering.

Vi arbetar med hållbarhet inom alla delar av vår verksamhet, från flyg-, sjö- och vägfrakt till kontraktslogistik.

Läs mer i vår senaste globala hållbarhetsrapport

Har du frågor?

Kontakta Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance