DSV - Global Transport and Logistics

Med kontor och anläggningar i mer än 90 länder på sex kontinenter, tillhandahåller DSV logistiklösningar för tusentals företag dagligen. Vår räckvidd är global men vår närvaro är lokal och nära våra kunder.

Ägarskap

DSV A/S är noterat på NASDAQ Copenhagen (Danmark) och ingår i C25-index, som en av de 25 mest aktivt handlade aktierna på Köpenhamnsbörsen. Moderbolaget, DSV A/S, är indelat i tre divisioner: DSV Air & Sea, DSV Road och DSV Solutions.

DSV Road

DSV Road är en av de ledande vägtransportoperatörerna i Europa med distributionsnät även i Nordamerika och Afrika. Vi hanterar årligen mer än 30 miljoner transporter och varje dag är över 20 000 lastbilar redo att transportera ditt gods på ett snabbt, effektivt, flexibelt och miljövänligt sätt.

DSV Air & Sea

DSV Air & Sea erbjuder olika rutter och flexibla avgångstider som anpassas till de mest krävande logistiska utmaningar till och från världens alla hörn. Vi hanterar mer än 2 600 000 TEU via sjöfrakt och 1 700 000 ton med flygfrakt varje år.

DSV Solutions

På DSV Solutions skapar vi mervärde genom att utforma och leverera logistiklösningar som ökar våra kunders drifts-och kostnadseffektivitet. Vi driver hundratals logistikanläggningar med totalt 6 000 000 m2.

Nyckeltal och ekonomi

Nedan kan du ta del av finansiell information och nyckeltal gällande DSVs tre bolag, DSV Road AB, DSV Air & Sea AB och DSV Solutions AB i Sverige.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor