Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Vet du vad LTL betyder?

Att förstå transport- och logistikbranschen - ett ord i taget

Transport- och logistikbranschen kan tyckas ha sitt eget språk med mer än 5 000 akronymer, ord, fraser och termer vid sidan av de formella juridiska definitionerna.

Vi har sammanställt en terminologilista för supply chain med några av de vanligaste logistik- och transportterminologierna, akronymerna, ord och fraser samt även skapat en lista över de vanligaste akronymerna och termerna relaterade till DSV.

Allmänna villkor

3PL

Tredjepartslogistik. 3PL inom hantering av logistik och supply chain syftar till en organisations användning av en tredje part till vilka de lägger ut delar av sin distribution, lager etc. DSV anses främst vara en leverantör av tredjepartslogistik.

4PL

Fjärde parts logistik, även kallad lead logistics. 4PL-leverantörer har en mycket bredare roll inom supply chain utöver de roller man har gemensamt med 3 PL-leverantörer.  Vi betraktas främst som en 3PL-leverantör, men vi erbjuder även lead logistics/4PL.

AEO

Godkänd ekonomisk aktör. Ett företag eller en organisation som är involverad i en internationell varutransport och som har godkänts av en nationell tullmyndighet

Autonom bil

Även kallad självkörande bil, robotbil och förarlös bil.

B/L.

En Bill of lading/godsförteckning, är en detaljerad lista över fartygets last.

Bundet lager

En typ av lager där företag lagrar varor utan att betala skatt eller avgifter förrän varorna är redo för vidare distribution.

Kylkedja

 

En kylkedja är en kyld temperaturstyrd supply chain som oftast används för farmaceutiska produkter eller livsmedel. En obruten kylkedja är en obruten serie av kylda produktions-, lagrings- och distributionsanläggningar som upprätthåller ett bestämt temperaturområde.

Efterlevnad

Efterlevnad/Compliance innebär att produkter, tjänster, processer och/eller dokument uppfyller relevanta krav.

 

Farligt gods

Farligt gods är ämnen eller föremål som, på grund av deras kemiska eller fysiska egenskaper, utgör en risk för människor, egendom eller miljö. Farligt gods förväxlas ofta med hälsofarligt gods, vilket är relaterat till en något annorlunda risk. Se hälsofarligt gods.

Digitalisering

Införande eller ökad användning av digital teknik eller datorteknik.

Digitisering

Konvertering av analoga data till digital form.

Förarlös bil

Även kallad självkörande bil, robotbil eller en autonom bil.

FTL, FTL-transport

Full Truck Load/Hellast När du vill att din leverans ska uppta en hel lastbil. Det kan bero på att din sändning fyller ett helt ekipage, eller att du vill betala för ett helt ekipage även om din sändning inte fyller det helt. Det kan vara fallet om du vill ha snabbare hämtning och leverans, men är förmodligen dyrare än att boka LTL - Less than Truck Load, det vill säga Partigods

GDP eller BNP

Dessa förkortningar används i två olika sammanhang:
GDP, Good distribution practice = riktlinjer för korrekt distribution av läkemedel till människor.
BNP, Bruttonationalprodukt = ett monetärt mått som anger marknadsvärdet för alla produkter och tjänster som produceras under en period i ett land eller i en region.

Åkeri

Åkerier tillhandahåller bilar och chaufförer som utför speditörens uppdrag gällande vägtransporter.

Hälsofarligt gods

Hälsofarliga ämnen klassificeras endast efter hälsoeffekter, omedelbara eller långvariga, medan farligt gods relaterar till fysiska eller kemiska effekter, inklusive brand, explosion, korrosion och förgiftning, oavsett om det påverkar egendom, miljö eller människor.

Vertikal sjukvårdsaktör

En vertikal aktör inom sjukvården tillhandahåller tjänster till flera sektorer inom bioteknik, läkemedel, medicintekniska produkter, diagnostik, medicinska produkter och personlig vård samt till sjukhus och vårdhem

Incoterms®

Det är standarduppsättningar av globala handelsvillkor för att hjälpa affärsmän, advokater, avsändare och försäkringsbolag när varor köps, säljs och transporteras. I huvudsak anger de 11 reglerna dina och dina handelspartners skyldigheter (till exempel vem som ansvarar för transport, import och exportklarering etc.) och, ännu viktigare, den punkt under transporten där risk överförs från säljaren till köparen.

Lead logistics/ Logistikstyrning

Logistikstyrningsleverantörer, även kallade 4PL-leverantörer, har många likartade roller som 3PL-leverantörer men har samtidigt en mycket bredare roll inom supply chain.
DSV betraktas främst som en 3PL-leverantör men tillhandahåller också logistikstyrning/4 PL: DSV Lead Logistics

Flakmeter

1 längdmeter lastutrymme i en lastbil eller släp för beräkning av fraktkostnad. Används när varor inte kan staplas. En europallet är 0,4 flakmeter.

LTL. LTL-transport

Less than Truck Load eller Partigods När din sändning inte fyller ett helt ekipage kan du boka LTL /partigods, så skickas dina varor tillsammans med andra kunders varor. Det är en billigare lösning än att boka ett helt ekipage.

Robotbil

Även kallad självkörande bil, autonom bil och förarlös bil.

Självkörande bil

Även kallad robotbil, autonom bil och förarlös bil.

SOP

En SOP - Standard Operation Procedure, är en sammanställning av överenskomna instruktioner för att hjälpa företagens anställda att utföra komplexa och rutinmässiga uppgifter på ett effektivt och enhetligt sätt, i enlighet med branschbestämmelser, samt för att minska fel i kommunikation.

TEU

Motsvarar en tjugofots enhet. Standardenhet för beskrivning av fartygets lastkapacitet eller en sjö-terminals kapacitet för hantering av gods.
En standardcontainer på 40 fot (40x8x8 fot) motsvarar två TEU (vardera 20x8x8 fot).

TMS

Ett Transport Management System är den del i supply chain som bidrar till att optimera effektivitet och användning av fordonsflottan.

Track and Trace

Track and trace - identifiering och spårning av godset i supply chain.

WMS

Ett lagerhanteringssystem är en programapplikation som stöder och förbättrar lagerfunktionaliteten och hanteringen av distributionscentret.

 

Specifika termer för DSV 

Följande akronymer och termer är specifika för DSV.

ABX LOGISTICS

Företaget förvärvades av DSV 2008.

CargoLink

DSV Roads transportledningssystem. Förkortning: CL

CargoWise One

DSV Air & Seas system för transportledning. Förkortning: CW1

CargoWrite

DSV Solutions lagerhanteringssystem. 

DSV A/S

DSVs holdingbolag är noterat på NASDAQ Copenhagen (Danmark).

DSV Air & Sea Holding A/S

Holdingbolag för Air & Sea-divisionens företag.

DSV Flow Control

Namn på DSVs 3,5 PL-produkt som tidigare kallades "control tower".

DSV Lead Logistics

Förutom 3PL tillhandahåller DSV också 4PL under samma namn.

DSV Road Holding A/S

Holdingbolaget för Road-divisionens företag.

DSV Solutions Holding A/S

Holdingbolaget för Solutions-divisionens företag.

DSV Track & Trace

Namn på DSVs Track & Trace-tjänst online

DSV XPress

Namn på DSVs express-/kurirtjänst.

DSVs divisioner

DSV består av tre divisioner: DSV Road, DSV Air & Sea and DSV Solutions.

e-tjänster

e-tjänster består av självbetjäningsverktyg som onlinebokning, Purchase Order Management, Track & Trace etc.

Frans Maas

Företaget förvärvades av DSV 2006.

myDSV

DSVs kundportal för bl.a. bokning och spårning av gods

Panalpina Welttransport (Holding) AG

Företaget förvärvades av DSV 2019.

UTi Worldwide Inc.

Företag förvärvat av DSV 2016.

 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst