Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Projektlogistik för omfattande transporter - var som helst i världen

Våra projekttransporttjänster erbjuder tillförlitliga och kostnadseffektiva lösningar som uppfyller höga krav på säkerhet, service och kvalitet.

När du behöver flytta tungt, överdimensionerat eller komplext gods är DSVs projekttransport-team redo att tillhandahålla specialiserade och skräddarsydda lösningar för de mest ambitiösa energi-, industri- och infrastrukturprojekten. Med en global styrka av skickliga experter och decennier av erfarenhet inom detta område är vi redo att tillgodose dina komplexa logistikkrav och utföra alla större transporter, även till de mest avlägsna områden.

Våra experter har den nödvändiga kunskapen, erfarenheten och resurserna för att skapa helhetslösningar för varje del av energiprojektets livscykel - oavsett om det rör sig om att transportera vindkraftverk eller solpaneler inom förnybar energi eller bistå olje- och gasprojekt från prospektering till avveckling.

Det högsta objektet som DSV har transporterat upprätt var en komponent på 35 meter för Sheringham Shoal vindkraftpark utanför Englands östkust.

Vid stora industriprojekt kan vi hjälpa dig att flytta fabriker, anläggningar och komponenter mellan produktionssiter i hela världen.

Om du behöver transportera nöd- eller specialgods till konflikt- eller katastrofområden finns vårt globala nätverk där för att stödja regeringar såväl som hjälp- och räddningsorganisationer med logistiklösningar, även till regioner utan utbyggd infrastruktur.

Omvandla dina logistiska utmaningar till lösningar


Dimension:
Överdimensionerade industrianläggningar kräver i sin tur motsvarande storlek på maskiner och utrustning. DSV arbetar nära dig för att planera skräddarsydda lastnings-, lossnings- och logistiktjänster för att passa transporter av denna storlek.

Den största enhet som DSV har levererat var en 13 000 kubikmeter stor lossningskran, som motsvarande 360 TEU.

Geografi: Många av världens största industriprojekt finns i isolerade områden. Vi hjälper dig att nå avlägsna borr- och produktionsanläggningar och hanterar både offshore- och inlandsleveranser genom att tillhandahålla alla aspekter av multimodal transport.

Flexibilitet: DSV Project är mycket flexibelt när det gäller timing, dirigering och leveranssätt och uppfyller därmed de viktigaste kraven, inte minst för olje- och gasindustrin. Denna flexibilitet gör att vi kan skräddarsy lösningar.

Brådskande: Driftstopp är kostsamma och nödsituationer kräver snabb respons. När du behöver starta om utrustning och säkerställa produktion, eller snabbt nå avlägsna områden, är DSVs team tillgängliga dygnet runt för akuta frågor, .

Etik och efterlevnad av lagar och regler: Att flytta ovanligt och överdimensionerat gods till avlägsna platser kräver i allmänhet tillstånd och tullhantering i flera etapper under transporten. DSV-kontor och personal har uppdaterad kunskap om relevanta statliga lagar och förordningar för att säkerställa en smidig och effektiv transport av gods i linje med alla kvalitets-, hälso-, säkerhets- och miljöregleringar (QHSE) .

Helhetslösningar - från flyg- och fartygscharter till heltäckande projektledning


Planering och projektledning:
Storskaliga projekt påbörjas långt innan några större insatser och transporter faktiskt genomförs. DSV stöder kunder under planeringsfasen genom att ge detaljerad rådgivning och peka på potentiella transportproblem baserat på erfarenhet.

Planeringen tar upp cirka 90% av tiden under ett komplext projekt.

Transportteknik: Installationer är konstruerade och tillverkade med transporten i åtanke. DSVs egna experter inom transportteknik kan ge värdefullt stöd vid transporter av överdimensionerat och tungt gods som kräver specialutrustning eller till och med ändringar av befintlig infrastruktur.

Rutt- och områdesundersökning: DSV gör riskbedömningar och detaljerade rutt- och områdesundersökningar längs transportvägar för att ta hänsyn till begränsningar i infrastruktur, klimat, säsong eller till och med det politiska landskapet. Vid till exempel sjötransport gör vi bland annat hydrografiska undersökningar av grunt vatten och identifierar skyddade hamnar, vid dåligt väder längs rutten.

Sjö- och flygcharter: Globala chartertjänster är tillgängliga för att transportera överdimensionerat och tungt gods till sin destination. Dessa tjänster inkluderar charter av specialanpassade fartyg i form av till exempel flodbåtar, pråmar, bogserbåtar och stödfartyg samt flygplan och flygcharter-nätverket. Vi tillhandahåller även hamn- och husbandry-tjänster för olje- och gaskunder.


Tjänster vid avsändnings- och mottagningsort: På avsändningsorten erbjuder DSV nyckelfärdiga lösningar som inkluderar leverantörs- och inköpsorder, inhämtning, rangering, paketering, leverans till hamn eller flygplats och exporttullhantering. Vid destinationen tillhandahåller DSV förstahandsinformation om importregler och tullhantering vid import.

Vill du diskutera hur du bäst kan transportera ditt tunga eller överdimensionerade gods? Prata med våra projekt-experter för pålitliga och kostnadseffektiva lösningar som uppfyller höga krav på säkerhet, service och kvalitet. För brådskande förfrågningar angående projekttransport, ring oss 24/7 på tel +46 (0)708 367217 , eller maila: projects@se.dsv.com.

 • Industriprojekt

  Industriprojekt

  Transport för ditt överdimensionerade, tunga eller avvikande gods
 • Förnybar energi

  Förnybar energi

  Transportera ditt energiprojekt till destinationer världen över
 • Statliga logistikprojekt

  Statliga logistikprojekt

  Transport till och från konfliktområden
 • Fartygscharter

  Fartygscharter

  Vi organiserar alla typer av fartygscharter över hela världen
 • Flygcharter

  Flygcharter

  Flexibilitet och garanterad kapacitet för ditt högvärdiga gods
 • Hjälp och undsättning

  Hjälp och undsättning

  För hjälp till de människor som behöver det mest.

Copenhagen Metro

Långt under Köpenhamns gator flyttade vi fyra stora tunnelborrmaskiner som användes till att bygga Köpenhamns tunnelbana.

Copenhagen Metro

Har du frågor?

Våra experter på projekttransporter hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Kontakta oss Projekt