Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Våra skräddarsydda tjänster finns tillgängliga över hela världen och omfattar frakt- och passagerarflyg samt lång- och korttidsbefraktning.

Vi arrangerar hel- och delbefraktning av frakt- och passagerarplan. Genom vårt världsomspännande nätverk erbjuder DSV leverans från alla avgångsorter till samtliga destinationer i världen. Våra tjänster omfattar leverans från dörr-till-dörr, transport till och från konfliktområden och transport av farligt gods.

DSVs flygmäklare världen över

DSVs engagerade team, som erbjuder våra skräddarsydda tjänster över hela världen, kommer att hjälpa dig i samtliga frågor kring befraktning av flygplan, inklusive projekthantering, planering och utförande.

Vårt certifierade ledningssystem är din garanti för att vi levererar den produkt och den kvalitet som du efterfrågar. Vi erbjuder en mängd olika tjänster, exempelvis följande:

  • Lösningar för hel- och deltidsbefraktning av fraktflyg
  • Passagerarflyg
  • VIP-flyg
  • Lång- och korttidschartring av luftfartyg 
  • Transport av känsliga varor 
  • Landnings- och överflygningstillstånd 
  • Frakt- och passagerarhantering vid flygplatser 
  • Övervakning av lastning och fraktinspektioner 

Ansvarsförsäkring

DSV erbjuder ansvarsförsäkring för all befraktning av flygplan utöver lufttrafikföretagens obligatoriska försäkring för tredje part.

Brådskande förfrågningar

För brådskande förfrågningar angående projekttransport, ring oss 24/7 på tel +46 (0)708 367217 , eller maila: projects@se.dsv.com . Du kan även kontakta oss via nedan länk.

Har du frågor?

Våra experter på projekttransporter hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Kontakta oss Projekt