Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Copenhagen Metro

Mellan 2012 och 2017 transporterade DSV totalt 385 000 ton betongdelar genom Köpenhamns gator. 

Denna innovativa lösning besparade staden trafik och koldioxidutsläpp med upp till 50% jämfört med de ursprungliga planerna.

Djupt under Köpenhamns gator rörde sig Nora, Tria, Minerva och Eva långsamt framåt med cirka 20 meter om dagen. "Det var namnen på de fyra tunnelborrmaskinerna som användes för att bygga den nya tunnelbanelinjen som öppnades 2019", säger Carlo Giraudo, inköpschef hos Copenhagen Metro Team.

Under borrningsprocessen installeras tunnelringar. Varje ring bestod av sex segment som levererades från Tyskland av DSVs projektteam.

"Vi insisterade på minsta möjliga miljöpåverkan", tillade Carlo. "Trots allt är ett tunnelbanesystem en mycket "grön" transportform."

De 22 000 installerade ringarna väger totalt 385 000 ton. De är böjda och släta, vilket gjorde dem besvärliga att transportera då de var svåra att lastsäkra. Samtidigt måste betongdelarna levereras i tid för att inte fördröja det fleråriga projektet.

Men hur kom de till Köpenhamn från Tyskland? På väg är det över 700 km men till sjöss är det bara 200 km. Och med ett fartyg kan du ta många fler betongringar åt gången.

Så DSV chartrade ett RoRo (roll on - roll off) fartyg som seglade mellan Sassnitz och Köpenhamn. DSV ordnade även ett 100 000 m2 temporärt lagringsutrymme vid hamnen i Köpenhamn, där betongringarna kunde lagras tills de behövdes.

DSV har varit involverade i projektet sedan man påbörjade planerna 2012. Beslutet att använda ett fartyg påverkades starkt av viljan att hålla nere kostnaderna och minska miljöpåverkan. Det var också en säker, enkel och effektiv transportform.

"Den här typen av kreativt och flexibelt tänkande i kombination med pålitliga och punktliga leveranser, är precis vad som krävs för ett projekt av denna omfattning", avslutar Carlo Giraudo.

Om Köpenhamns tunnelbana

Som en av de sista huvudstäderna i Europa öppnade Köpenhamns tunnelbana, med sina förarlösa tåg, i början av 2000. Det blev en sådan framgång att staden bestämde sig för att förlänga den. City Ring-linjen på 15,5 km utvidgades med 17 nya stationer 2019. 

Frågor om våra  vägtransporter?

Våra experter på vägtransporter hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Kontakta oss Road