DSV - Global Transport and Logistics
Få en offert

Din hållbara väg framåt

Den globala handeln driver världens välstånd, men det är dags att vi ändrar på sättet den drivs på. Det är dags att bedriva handel på naturens villkor.

Som ett av världens största transport- och logistikföretag bär vi på DSV ett stort ansvar för den gröna omställningen. Med tjänster som konsolidering, variabla transportsätt och lastoptimering bidrar vi redan till att sänka CO2 utsläppen i vår dagliga verksamhet, men för att skydda vårt klimat måste vi gå längre. Därför har vi utvecklat Green Logistics. En uppsättning lösningar som sträcker sig från CO2 rapportering och strategisk optimering av supply chain till utsläppskompensation och hållbara bränslealternativ. Varje lösning är utformad för att minska koldioxidavtrycket i din supply chain.  
 
Med DSV har du ett team av branschexperter som kan samarbeta med dig längs vägen för att implementera kundanpassade och hållbara transportlösningar för ditt företag. 

Har du frågor?

Kontakta Lindsay Zingg, Senior Director, Group Sustainability

Kontakta Lindsay Zingg, Senior Director, Group Sustainability