Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Hazel Wong

Hazel Wong

Freight Forwarder, Air & Sea - Hong Kong

Som speditör på DSV i Hong Kong spelar Hazel en viktig del för att hålla leveranskedjorna flytande för sjöexportavdelningens nyckelkonton.

Innan hennes nuvarande roll arbetade Hazel med import av sjöfrakt i Panalpina, ett företag som förvärvades av DSV 2019. I integrationen bytte Hazel team och jobb, en stor förändring tidigt i hennes yrkesliv.  Hon redovisar: 

"Jag var lite nervös. Det här var mitt första jobb utanför universitetet och jag hade inte så mycket erfarenhet att dra nytta av när förvärvet skedde – och nu fick jag lära mig en helt ny roll samt nya system och arbetssätt.” 

“ Men DSV hade fullt förtroende för mina förmågor från början och har bara uppmuntrat och stöttat mig”, framhåller Hazel, som nu har blivit tillräckligt säker för att kunna agera som ett stöd till nya praktikanter och hjälper dem att få en bra start på livet inom DSV. 

“Jag får förmedla några av de saker jag ständigt lär mig och som ökar min förståelse för DSV, både av den verksamhet vi bedriver och för företaget som en stor aktör i branschen”, säger Hazel och fortsätter med att prata mer om kontinuerligt lärande på jobbet:

“Jag lär mig på jobbet av mina kollegor och allt eftersom jag får mer erfarenhet, men jag går också kurser som gör att jag kan ge en bättre service till våra kunder i allmänhet, såsom ett seminarium om transport av farligt gods”.  

Fokusera på hela människan 

Att jobba på DSV handlar om mycket mer än jobbprestation. Hazel deltar i en rad sociala aktiviteter som arrangeras av det lokala kontoret, såsom yogaklasser, hantverksworkshops och högtidsfirande. 

"Mitt jobb handlar inte bara om prestation. Jag är en social person, och jag tycker verkligen om att få kontakt med människor utanför min avdelning vid de olika aktiviteterna. Det är rekreation och har en positiv effekt på den vardagliga arbetsmiljön, men framför allt får det mig att känna att DSV bryr sig om hela människan och inte bara de timmar vi lägger ner”, avslutar Hazel och ler. 

Vill du arbeta på DSV?

Se om det finns lediga tjänster.

Contact us HR