Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Ivy Chan,

Ivy Chan

Vice vd, Finance, Group - Singapore

"En karriär handlar inte bara om förmåga. Det handlar också om att passa in i företaget – och lite om tur och timing,” säger Ivy Chan, Vice President för Regional Shared Service Center i APAC, om hennes resa från controller till Vice President, och lägger till "och säga JA till varje möjlighet du får!”

Gör ditt bästa med varje möjlighet 

När vi pratar om hennes utveckling inom DSV har Ivys olika karriärsteg en gemensam nämnare: Hon var den yngsta som valdes till rollen i fråga.

“Eftersom jag var den yngsta och ofta den enda kvinnan i ett rum med ledare, var jag tvungen att finna självförtroendet för att stå upp för mig själv och kräva min plats”, Ivy minns och lägger till “Lyckligtvis har jag alltid haft en bra chef eller någon jag kan se som mentor och som kunnat hjälpa mig att finna min plats som chef och ledare. Det har varit väldigt viktigt för mig.”  

Med Ivys meritlista kunde det verka som att hon hade blicken inställd på ett specifikt mål från början av sin karriär, men så är inte fallet. ”Jag hade ingen fastställd ambition, men jag gjorde mitt bästa med varje möjlighet jag fick. Det gör jag alltid,” understryker Ivy un

Började på DSV genom ett förvärv

Ivys karriär förde henne till DSV 2019, när Panalpina och DSV slogs samman. När man ser tillbaka var det en osäker tid för Ivy: 

”När förvärvet offentliggjordes visste jag inte om jag fortfarande skulle ha ett jobb. Det var oroande, men jag lovade mig själv att jag skulle göra mitt allra bästa inom DSV.” Och hennes engagemang och ansträngningar säkrade Ivy en roll som regional CFO för APAC-regionen.

"När jag erbjöds jobbet sa min nya chef till mig att jag skulle erbjudas en viktig roll i utformningen av mitt framtida jobb. Det kändes fantastiskt att få ett erkännande för mitt hårda arbete och jag tackade ja direkt” understryker Ivy och berättar om sin tid hos DSV: ”Det har varit en fantastisk resa och jag lär mig något nytt varje dag på DSV. There have been challenges along the way, but my manager always has complete faith in me, and reassures me we are on the right path.”

För Ivy är den rätta vägen aldrig förutsägbar. ”Även om jag är redovisningsutbildad, och många tror att vi gillar att göra samma sak varje dag, så är det inte fallet för mig. New and different are aspects I find very exciting.”

Lyssna och lita på 

I sitt dagliga arbete är Ivy en ledare för många människor. Det är viktigt för henne att alla känner sig betrodda och bemyndigade att fatta beslut. Det är en del av DSV-kulturen.

”Jag lyssnar alltid noga på vad mina medarbetare har att säga och jag litar på deras förmåga. Vi respekterar varandra och även om vi ibland är oense fokuserar vi alltid på att lösa uppgiften. Och det är nyckeln,” säger Ivy och förklarar 

”DSVs företagsstruktur har byggts upp på ett sätt där vi alltid prioriterar att hjälpa varandra att lösa problem väldigt snabbt. Det är en del i att vi kan växa så fort - vi ser nya perspektiv och färdigheter som en möjlighet att lära och att bli ännu bättre.” 

Vill du arbeta på DSV?

Se om det finns lediga tjänster.

Contact us HR