Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Pia på kontoret med kollegor

Pia D. Laugesen

Project Manager, Group Project Management Office - Danmark

Redan som ung drömde Pia om att bli speditör. Hon har alltid sett detta karriärval som sitt kall och lagt all sin energi på att förverkliga den drömmen. Hennes beslutsamhet banade väg till Samson Transport, som senare förvärvades av DSV, började sin karriär inom transport- och logistikbranschen som trainee.

Internationell arbetsmiljö

Efter Pias lärlingsperiod blev hon en del av Road-avdelningen Danmark/Frankrike och som en mycket ambitiös person ville Pia sätta sin prägel och se världen. Detta ledde till att hon skickades till Paris för en tjänst, vilket var en fantastisk upplevelse och som gav henne ett stort nätverk värt sin vikt i guld i hennes dagliga arbete, både under hennes tid i Frankrike och efter återkomsten till Danmark.

Pia har sedan sin stationering haft olika roller och under hela hennes karriär har ledarskapet varit en gemensam nämnare i hennes olika befattningar. Redan tidigt har hon skött arbetsuppgifter och team.

"Att se människor växa och utvecklas är den ultimata bedriften i mitt dagliga arbetsliv. Det driver mig att vara med och skapa bästa möjliga förutsättningar, bra inställningar och effektiva optimeringsmöjligheter för mina kollegor, så att de kan vara den bästa versionen av sig själva – vilket i slutändan påverkar våra kundrelationer. Att ta fram det bästa i varandra och vara bra lagspelare betyder mycket för mig.”

Från lokal till global roll

Efter flera år av att ha varit en del av våra lokala operativa avdelningar drevs Pia av en vilja att arbeta med vår verksamhet, våra system och upplägg ur ett bredare perspektiv. Generellt har hon en passion för att förbättra saker där hon ser ett behov av det, sikta på och arbeta smartare.

I kombination med hennes internationella perspektiv och nyfikenhet för att arbeta med olika kulturer gick Pia från att vara den lokala experten till att komma ut på djupt vatten som en del av vårt globala Business Change Management (BCM) team. Här blev hon involverad i ett stort transformationsprojekt och ansvarig för att hantera förändringsprocessen för några av våra största globala kunder.

Jag älskar att utveckla hur vi gör saker, följa nya trender och ligga i framkant med rätt resurser i rätt tid. Det ´betyder mycket för mig att ha kollegor som trivs med sitt arbete och som gör det de är bra på. Själv känner jag ett behov av att bidra där jag kan och har jag något på hjärtat vill jag delta aktivt.

Oändliga möjligheter för lärande och tillväxt

Pia tvivlar inte på att hennes långa historia och flera lärdomar inom DSV är en stor fördel i hennes arbete idag:

"Mina många år i verksamheten har gett mig fördjupad kunskap om ”DSV-maskineriet”, samtidigt som min tid i BCM har gett mig unika insikter i tankarna och strategin bakom: hur vi når de beslut vi fattar, vad som ligger till grund för dessa beslut och hur vi kopplar ihop saker i vår verksamhet”.

Under sin tid som Business Change Manager genomförde Pia en projektledningskurs som ledde henne till hennes nuvarande roll som projektledare i vårt Group Project Management Office-team. Idag fortsätter hon att arbeta med stora, globala projekt och fortsätter att utmana status quo. Pia tillskriver sin karriärutveckling till de fantastiska miljöerna och den öppna miljön på DSV:

”Om du är öppen för utmaningar, vill utforska nya saker och ta vara på de chanser du får är möjligheterna till utveckling och personlig utveckling i DSV oändliga. DSV är mycket mer än bara trafik och logistik – det har gett mig drivkraften att utmana min egen förmåga och en vilja att bidra i syfte att förbättra förutsättningarna för mina kollegor, för våra kunder och för vår organisation

Vill du arbeta på DSV?

Se om det finns lediga tjänster.

Contact us HR