Logo DSV
Få en offert

Danmark är en stor och viktig marknad för vägtransport av styckegods, partigods och hellaster. 

DSV Road i Danmark utgör en komplett partner med terminal för in- och utrikes transporter. Via våra terminaler i Hedehusene och Horsens erbjuder vi marknadens bästa täckning och ledtider med hög kvalitet och service på våra vägburna transporter av paket, styckegods, partigods och hellaster.

DSV erbjuder:

  • Dagliga avgångar
  • Korta ledtider
  • Hög täckning
  • Komplett distributionsnät i Danmark och Sverige
  • Personlig service med flexibla lösningar
  • Transport av tempererat och högvärdigt gods
  • GPS-utrustade trailers

Vill du veta mer?

Kontakta gärna DSV i Landskrona om du vill veta mer om våra transporter till och från Danmark.

Kontakta DSV i Landskrona

Frågor om våra  vägtransporter?

Våra experter på vägtransporter hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Kontakta oss Road