Logo DSV
Få en offert

DSV utför vägtransporter av bland annat paket, styckegods, partigods och hellaster till och från Österrike.

Österrike är en marknad som stadigt växer och utvecklas. I samarbete med DSV i Österrike erbjuder vi vägtransporter av paket, styckegods, partigods och hellaster till och från Österrike. I tillägg kan vi bl.a. även erbjuda tempererade och tidsgaranterade transporter samt transport av farligt gods. Tillsammans skapar vi transportlösningar anpassade efter dina specifika behov.

DSV erbjuder:

  • Centraldirigering i Sverige med kunnig, erfaren och engagerad personal
  • Stor erfarenhet av automotiveindustrin med vana att hantera “just in time” transporter
  • Flexibla lösningar utifrån dina behov
  • Transport av tempererat och högvärdigt gods
  • GPS-utrustade trailers

Vill du veta mer?

Kontakta gärna DSVs kontor i Landskrona, som styr vår trafik till och från Österrike, om du vill veta mer om våra transporter.

KONTAKTA DSV I LANDSKRONA

Frågor om våra  vägtransporter?

Våra experter på vägtransporter hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Kontakta oss Road