Logo DSV
Få en offert

Med kontinuerliga avgångar till och från Ukraina har vi, tillsammans med DSV i Ukraina, skapat ett nätverk som klarar dagens och framtidens behov.

Ukraina är ett land med stor tillväxt och fortsatt stadig utveckling. DSV finns representerade med eget kontor i Kiev. Tillsammans erbjuder vi korta ledtider och kontinuerliga avgångar av styckegods, partigods och hellaster till och från Ukraina.

DSV erbjuder:

  • Dagliga avgångar gällande helbilar till och från Ukraina
  • Styckegodsavgångar varje vecka till och från Ukraina via Vilnius
  • Flexibla och kundunika lösningar
  • Personlig kontakt med vår produktion
  • Rysktalande personal
  • Konkurrenskraftiga priser till högsta kvalitet
  • Lång erfarenhet av Ukraina

Vill du veta mer?

Kontakta gärna DSVs kontor i Borås, som styr vår trafik till och från Östeuropa, om du vill veta mer om våra transporter i Ukraina.

Kontakta DSV i Borås

Frågor om våra  vägtransporter?

Våra experter på vägtransporter hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Kontakta oss Road