Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Vi bygger enligt BREEAM  och Green building-koncepten 

DSVs transport- och logistikcenter i Rosersberg och Landskrona byggs enligt BREEAM Excellent, som är världens ledande vetenskapligt baserade certifieringssystem för hållbarhet inom byggprojekt. Inte bara byggnaderna, utan även byggarbetet måste vara extremt balanserat och skydda miljön för att man ska kunna uppnå den ovanliga och mycket höga certifieringsnivån för den här typen av logistikbyggen. Överblivna jordmassor från byggarbetsplatsen måste deponeras i ett närliggande område för att minska det totala koldioxidavtrycket från processen. 

Vi bygger även enligt Green Building konceptet, vilket innebär att tanken på energibesparing genomsyrar hela byggnationen - från isoleringen i väggar och tak till att lampor släcks och tänds med hjälp av rörelsedetektorer för att inte stå och brinna i onödan. Energiförbrukningen beräknas bli 25 % lägre per år jämfört med att bygga enligt standard.

I Sverige ansvarar Sweden Green Building Council för Green Building i Sverige sen den 1 juni 2010, som du kan läsa mer om via nedan länk: 

Sweden Green Building Council

Speciell takbeläggning på DSVs nya logistikcenter bryter ner NOx-partiklar
 

 I tillägg pågår globala satsningar på logistikcenter som hjälper till att bryta ner NOx-partiklar för att producera renare luft!

Nyligen avslutades bygget av den första, av fyra lagerbyggnader, som byggs på området Hedeland jämte  DSV Panalpinas huvudkontor i Hedehusene, Danmark, med miljövänliga takbeläggning av NOXOUT. Det är en speciell mineralbaserad beläggning som hjälper till att bryta ner NOx-partiklar som släpps ut från de bilar och lastbilar som passerar genom området.

De fyra lagerbyggnaderna, som tillsammans täcker en markyta på 150 000 m2, kommer alla att ha den speciella takbeläggningen av NOXOUT.

Den första byggnaden färdigställdes nyligen med ett tak på 40 000 m2 NOXOUT, vilket kan bryta ner 421 120 gram NOx-partiklar om året, vilket motsvarar NOx-utsläppen från en Euro klass 6-lastbil med en last på 8-13 ton och som kör jorden runt 18 gånger. Det innebär att den nya lagerbyggnaden är NOx-neutral - förutsatt att alla NOx-partiklar från passerande trafik landar på det 40 000 m2 stora taket.

NOx-partiklarna bryts ned på grund av en speciell beläggning av titandioxid som fungerar som en katalysator när partiklarna landar på taket. Med hjälp av solljus förvandlar beläggningen NOx-partiklarna till nitrat, som därefter tvättas från taket när det regnar och sedan återanvänds som gödningsmedel på den omgivande marken och växterna.

EVP Brian Winther Almind, Group Property kommentarer:

”Den här nya typen av tak är en del av den miljövänliga mallen för nya DSV-byggnader. Förutom ett fokus på klimat- och koldioxidreduktion bör vi fokusera på miljön och luftföroreningar. Klimat och miljö måste beaktas lika när vi planerar nya byggnader. Med NOXOUT tar vi ansvar för miljön och bidrar till att minska luftföroreningar från förbipasserande trafik".

När taket på samtliga fyra byggnader är utrustade med NOXOUT kommer totalt 150 000 m2 NOXOUT-tak att bryta ner 1 579 200 gram NOx-partiklar varje år. Detta motsvarar NOx-utsläppen från ovannämnda lastbil med transport runt jorden 70 gånger.

Renare luft de kommande 50 åren

Med denna nya typ av takbeläggning kommer DSVs logistikcenter i Hedehusene, som är Nordens största, att bidra till att bryta NOx-partiklar under decennier framöver.

Susanne Højholt, utvecklingschef på Nordic Waterproofing och ansvarig för Phoenix Roofing Materials produkter, kommenterar.

”Takbeläggningen av NOXOUT kan bryta ner NOx-partiklar under 50 år - vilket är takets beräknade livslängd. Eftersom mineralet finns i skiffern, används eller torkas inte titandioxidbeläggningen över tid. Det enda som minskar takets förmåga att bryta ner NOx-partiklar är bristen på solljus, blad och skräp  eller något annat som hindrar partiklarna från att falla ner på mineralbeläggningen på taket. ”

Enligt Susanne Højholt bör taket bytas ut efter decennier av service - på samma sätt som andra typer av asfalttak. Enligt Danmarks miljöskyddsbyrå är titandioxid inte farligt. Mineralet många olika användningsområden, t.ex. för att producera vit färg, UV-filter i solkräm och färgning i kosmetika, kokt godis och tuggummi.

En annan positiv effekt är att takets vita yta avleder solstrålarna och minskar värmen - till skillnad från vanliga svarta tak. Så byggnadens totala energiförbrukning reduceras under den soliga och varma säsongen.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst