Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSVs strategiska prioriteringar på väg mot ett fossilfritt Sverige är att leverera flexibla och mer hållbara transporter

Regeringen har tagit fram ett klimatpolitiskt ramverk. Det övergripande målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, exempelvis ska fossila utsläpp från inrikestransporter reduceras med 70 procent till 2030 jämfört med år 2010. Det ställer höga krav på transport- och logistik sektorn samt dess intressenter. Vi hanterar utmaningen genom nytänkande, kreativitet och transparens. I grunden handlar det om en förmåga att erbjuda kunden alternativa hållbara transportlösningar. En möjlighet för kund att välja ett mer hållbart alternativ. 

DSVs strategiska prioriteringar på väg mot ett fossilfritt Sverige är att leverera flexibla och mer hållbara transporter och logistiklösningar. Konkret innebär det ett kundanpassat samarbete där vi satsar brett och värderar mångfalden av aktiviteter vad gäller biodrivmedel, tomkörning, fyllnadsgrad, tidsaspekten samt andra innovativa lösningar. Allt för att inte missa viktiga ingångar mot en hållbar transport- och logistiksektor. 

DSVs miljöstrategiska arbete lägger stor vikt på resursperspektivet oavsett om det handlar om våra transporter, anläggningar eller avfallshantering. Vi strävar mot en hållbar utveckling i alla led men inser samtidigt osäkerheten kring drivmedelstillgång, elförsörjning, resurseffektiva konsumtionsmönster samt politiska styrmedel. DSV väljer därför att inte stänga några dörrar utan låter kundanpassade lösningar bli vår väg till en hållbar utveckling. Vi når dit genom att erbjuda kunden gröna lösningar och produkter oavsett om det gäller ett specifikt biodrivmedel, elektrifiering eller intermodala lösningar. Vi ser detta som ett ansvarfullt och realistiskt sätt att ta oss an utmaningen tillsammans med kund. 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst