Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Krisen i Röda havet

Krisen i Röda havet har eskalerat ganska våldsamt under de senaste 4 veckorna. Händelser sker mycket snabbt och med stor oförutsägbarhet och ibland har dagliga ändringar en ganska stor global betydelse.

Observera därför att den här artikeln skrevs vid middagstid den 12 januari 2024.

Kort sagt är situationen den att de flesta stora containerrederier har valt att låta sina fartyg gå söder om Afrika istället för genom Bab al-Mandab-sundet vid Röda havets södra del, som är porten till Suezrutten.

Det största undantaget är CMA CGM, som fortsätter att skicka några av sina stora fartyg via Suezkanalen. Även om Maersk har sagt att de inte använder rutten, är det fortfarande fallet för deras amerikanskflaggade fartyg på trafiken från USA:s östkust till Mellanöstern.

Inom regionen fortsätter lokala operatörer att segla genom Bab al- Mandab-sundet, liksom små nischade rederier mellan Asien och Europa – särskilt de som trafikerar rutten mellan Kina och Rysslands hamnar vid Svarta havet. De globala rederierna håller på att etablera tjänster som förbinder Medelhavet med Röda havet, utan att fortsätta vidare till Asien.

Den stora majoriteten av kapacitet skickas nu söder om Afrika. Effekten på förseningar, kapacitet och fraktpriser kommer med största sannolikhet att bli större nu än på medellång sikt om situationen fortsätter.

Leveranskedjan kan utmanas fram till kinesiskt nyår

När fartygen omdirigerades till Sydafrika "fångades" många på fel positioner och tvingades segla mycket stora omvägar. Fartyg i östra Medelhavet fick således segla hela vägen tillbaka genom Gibraltarsundet innan de kunde påbörja sin resa runt Afrika. Det betyder att befraktare just nu upplever förseningar som är betydligt längre än vad man ska förvänta sig i framtiden. På en normal rutt från Asien till Nordeuropa utökas seglingstiden med 7-9 dagar medan det blir 10-14 dagar via Medelhavet. I omvänd riktning är fartyget "Gjertrud Mærsk" ett exempel på att ha blivit "fångat" på fel position. Hon lämnade New York före krisen med en förväntad seglingstid på 41 dagar till Hong Kong. Just nu är förväntad seglingstid hela 81 dagar.

Tidpunkten för krisen är olycklig ur leveranskedjornas perspektiv. Många av de första fartygen som blev omdirigerade var lastade med containrar, vilka skulle användas i samband med den kommande högsäsongen ut från Kina innan det kinesiska nyåret som infaller den 10 februari i år. Detta kan leda till en akut brist på containerplatser i Asien under de kommande veckorna. När vi väl har passerat det kinesiska nyåret kommer problemet att lösa sig av sig själv då de säsongsmässiga minskningarna i fraktvolymer sammanfaller med ett återupprättande av det normala flödet av tomma containrar. Den brist på containrar som kan väntas de närmaste veckorna kan därför även förväntas vara löst igen i slutet av februari.

Krisen har ekonomiska konsekvenser

Om den nuvarande krisen i Röda havet fortsätter är situationen den att industrin kommer ha tillräcklig kapacitet för att segla runt Afrika. Detta kommer naturligtvis till ett pris i form av både längre seglingstider och högre kostnader. Den omedelbara kortsiktiga effekten är att spotraterna stiger snabbt och till en högre nivå än vad som kommer att vara fallet efter det kinesiska nyåret.

Den överkapacitet som rederierna kämpade med i slutet av förra året, vilken skylldes på beställningar av många nya fartyg för några år sedan, är även anledningen till att branschen har förmågan att hantera nuvarande situation. Men det måste också noteras att den nuvarande situationen kräver att all befintlig kapacitet tas i anspråk och fraktraterna måste förväntas fortsätta vara betydligt högre än för en månad sedan. Dessutom finns det ingen extra "buffert" i systemet för att hantera ytterligare en global kris utöver den nuvarande, om en sådan skulle uppstå.

Attack på Houthi-rörelsen

Idag inledde amerikanska och brittiska militära styrkor attacker mot houthier i Jemen. Dessa följer efter en period när houthierna utfört 27 olika attacker på handelsfartyg i regionen. Det är orealistiskt att föreställa sig att dagens attack mot houthierna i sig kommer att lösa situationen. Houthiernas förmåga att attackera fartyg kommer att minska något, men kommer inte att försvinna. Hur mycket det ska till innan de stora rederierna ändrar sin syn på säkerheten utanför Jemens kust, är ovisst. Man måste därför utgå från ett grundscenario där rederierna fortsätter runt Afrika i åtminstone några veckor till, men möjligen även i månader.

This information in English

Läs mer om våra sjöfrakttjänster

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst
Få en offert