Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Vad kontrolltorn kan göra för din supply chain

Till skillnad från en "gammaldags" transportledarposition, erbjuder ett kontrolltorn funktioner som, om de används bra i rätt situationer, skapar mervärde till arbetet inom logistik och supply chains.

Kontrolltorn växer bland globala supply chains, enligt artiklar i media och nyheter från leverantörer av tredjepartslogistik (3PL). Med en supply chain har man minst en, om inte flera.
 
Kontrolltorn-konceptet är enkelt att beskriva: en bikupa av aktivitet bemannad av flerspråkiga trafikledare, med en stor skärm som sin centrala punkt. Den visar en integrerad översikt över alla godsströmmar där man tydligt kan se eventuella problemområden.
 
Men är detta verkligen vad ett kontrolltorn handlar om? Till skillnad från en "gammaldags" transportledarposition, erbjuder ett kontrolltorn funktioner som, om de används bra i rätt situationer, skapar mervärde till arbetet inom logistik och supply chains.
 

Vad är ett kontrolltorn?

För att förstå vad ett kontrolltorn är, kommer här en sammanfattning av vad det inte är:
 • Det är egentligen inte ett torn.
 • Det är inte i direkt kommunikation med lastbilsförare, sjökaptener eller flygpiloter.
 • Det kontrollerar inte drift, lagring, påfyllning och orderprocess.
 • Det är inte en synonym för en 4PL.
Kontrolltorn ger i huvudsak transparens genom supply chain oavsett division, land och transportsätt.
Hjärtat i ett kontrolltorn är ett informationscentrum med ett utbildat team av operatörer som stöds av en uppsättning detaljerade beslutsregler i sitt arbete. Den stora fördelen med detta centrala informationsnav är att man samlar in och sammanför data från olika källor för att sedan distribuera dem i ett konsekvent, standardiserat format. Denna samlade information gör det möjligt för operatören i kontrolltornet att upptäcka risker eller möjligheter i ett tidigt skede.
 
Det faktiska omfånget för ett kontrolltorn skiljer sig från ett företag till ett annat, allt från orkestrering av råvaruförsörjning till en fabrik till ett end-to-end-kontrollcenter. Hantering av reservdelar och returer sker alltid separat.
 

Vad är skillnaden mellan kontrolltorn och traditionell transport- eller distributionsledning?

Kontrolltorn är inte fysiska eller hierarkiskt kopplade till en viss plats, medan traditionella gods- och distributionsflöden hanteras från antingen avsändningsplats eller destination.
Dessutom är kontrolltorn vanligtvis inriktade på "händelsehantering": de samlar, på ett strukturerat sätt, in och lagrar statusinformation från leverantörer och leverantörer av logistiktjänster. Denna information används sedan för att ge teamen på kontrolltornet kännedom om faktisk status för beställningar, produkter i lager och sändningar. Det gör det möjligt för team att fatta välgrundade beslut när de planerar, övervakar och analyserar supply chains.
 
Däremot fokuserar godshantering endast på transport eller distribution. Godshanteringsaktiviteter inklusive spedition och track and trace samt hämtning och leveransplanering.
Control tower

Vem behöver kontrolltorn?

Kontrolltorn används för att förbättra transparensen i "komplexa" supply chains. Din leveranskedja kvalificerar sig som komplex när:
 • Omfattningen är global eller inter/intra-kontinental
 • Beroendet är högt
 • Många aktiviteter inom supply chains läggs ut
 • Dina kunders servicekrav blir alltmer utmanande
Komplexa supply chains kräver snabb och faktabaserad information: orderstatus, logistikkostnader för en produkt, prestationsnivå för en partner i samma supply chain eller en grundorsaksanalys. Sådan information behövs för att ge snabba, samordnade svar på frågor och kontrolltorn med centraliserade datalösningar är utformade för att göra det.
 
Även mycket fragmenterade supply chains kan få betydande fördelar med hjälp av kontrolltorn, som vissa DSV kundcase visar. Ändå kan företag som är starkt strukturerade kring lokala organisationer förvänta sig ett visst motstånd när de etablerar ett kontrolltorn. Som vid de flesta centraliseringsinsatser kommer lokala organisationer att protestera mot att förlora direktkontakt på sitt lokala språk och att få minskat inflytande vid lösning av ad hoc-problem. Om era lokala organisationer i nuläget har en stor grad av oberoende bör man ha ett stegvist införande, och med en balanserad omfattning, för att säkerställa tillräcklig lokal kontroll i kombination med fördelarna med ett centraliserat tillvägagångssätt.
Kontrolltorn kan förbättra transparensen i komplexa och mycket fragmenterade supply chains genom att tillhandahålla centraliserade datalösningar med snabb och faktabaserad information.

Kan jag inrätta ett kontrolltorn internt eller ska jag lägga ut det?

För att starta och driva ett kontrolltorn behöver du specifika kunskaper i:
 • Planering: personal med bakgrund i supply chains
 • Händelsebaserad hantering: personal med bakgrund inom transportverksamhet
 • Business intelligence: personal med erfarenhet från förbättringsarbete inom logistik
 • Hantering av partners i supply chain: personal med bakgrund i 3PL
 • IT-hantering: hantering av IT-verktyg för att utbyta data med supply chain-partners (leverantörer, tillverkare, 3PL och transportörer) såväl som intern systemhantering för att lagra data på ett strukturerat sätt och tillhandahålla information för att stödja kontrolltorns-funktionerna
Ditt beslut om att lägga ut ett kontrolltorn eller inte beror på dessa faktorer:
 • Om det är möjligt att utveckla ovannämnda drift- och IT-funktioner internt
 • Affärsexemplet bakom investeringen som krävs för en intern lösning jämfört med de indirekta kostnaderna för outsourcing
 • Variationen i arbetsbelastningen och uppnåendet av en viss kritisk massa
Avvägningen mellan den större kontrollen och den egna kompetensen vid inrättandet av ett internt kontrolltorn måste balanseras noga med den högre flexibilitet som outsourcing medför. Beroende på omfattningen och volymen hos typiska kontrolltorn, skulle du behöva ett litet till medelstort team av heltidsanställda för att täcka de färdigheter som anges ovan. Du skulle behöva säkerställa verksamhetens kontinuitet under semester- och högsäsonger eller vid sjukdom.
Insourcing tenderar, åtminstone i de inledande stadierna, att gynna processkvaliteten, medan outsourcing ger en lösning med större långsiktig flexibilitet gällande resurser och system.

Typiska fördelar med kontrolltorn

Kontrolltorn hjälper till att hålla situationer under kontroll och de gör det möjligt att vidta åtgärder för att förhindra potentiella problem. Utan centrala team och samordning spenderas mycket tid på lokal brandbekämpning. Kontrolltorn kan finna mönster i mindre frågor och utveckla strukturella motåtgärder baserat på processer som passar in i den stora helheten.
 
Detta skulle tillfredsställa supply chain-cheferna, men var noga med att bedöma de förväntade fördelarna noggrant:
 • Justera förväntningarna och ta en avstämning kring verkligheten, inte bara internt utan även externt mot leverantörer
 • Fördelarna ska ligga till grund för utformningen när det gäller processer, system och resurser
De flesta fördelarna med kontrolltorn kommer från ökad insyn i supply chain. De möjliggör bättre planering, beslutsfattande, proaktiv händelsehantering, prestationsförbättring hos supply chain-partners och en mer sofistikerad analys av supply chain. Du kommer att kunna:
 • Spara logistikkostnader
 • Minska inventeringen
 • Förbättra servicenivåer som den totala tidscykeln och on time delivery
Tala med våra experter för att ta reda på mer om hur kontrolltorn kan bidra till att förbättra och optimera din synlighet i leveranskedjan.

Har du frågor?

Våra experter inom
3-pl och lager finns här för att hjälpa dig. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions