Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Incoterms®

Reglerna för 2020 års upplaga av Incoterms® är nödvändiga vid handel i vår moderna värld. Det är standarduppsättningar av globala handelsvillkor för att hjälpa affärsmän, advokater, avsändare och försäkringsbolag när varor köps, säljs och transporteras.

DSV Group är inte den faktiska ägaren av Incoterms®-varumärket. Incoterms® är ett registrerat varumärke som tillhör International Chamber of Commerce. Mer information och den officiella texten om reglerna i Incoterms® finns på International Chamber of Commerce (ICC) officiella webbplats.

I huvudsak anger de 11 reglerna dina och dina handelspartners skyldigheter (till exempel vem som ansvarar för transport, import och exportklarering etc.) och, ännu viktigare, den punkt under transporten där risk överförs från säljaren till köparen.

Vem skapade reglerna för Incoterms®?

De skapades och publicerades av International Chamber of Commerce (ICC) och revideras vart tionde år. ICC offentliggjorde uppdateringen av reglerna för Incoterms® 2020 i september 2019. Du kan köpa den officiella dokumentationen och guider från ICC Store.

Varför är reglerna i Incoterms® viktiga för dig?

Du och din handelspartner måste komma överens om en exakt förståelse för era skyldigheter gentemot varandra och var ansvaret ligger i händelse av förlust, skada eller olycka.

Vad täcker reglerna exakt?

De elva reglerna är indelade i två grupper. De första sju reglerna gäller för alla transportsätt, medan de sista fyra reglerna endast gäller transporter via sjö- och inre vattenvägar.

Reglerna för alla transportsätt inkluderar:

 • Ex Works (EXW)
 • Free Carrier (FCA)
 • Carriage paid to (CPT)
 • Carriage and Insurance paid to (CIP)
 • Delivered At Place (DAP)
 • Delivered at Place Unloaded (DPU) NY
 • Delivered Duty Paid (DDP)

Reglerna som enbart gäller transport till sjöss och inre vattenvägar inkluderar:

 • Free Alongside Ship (FAS)
 • Free On Board (FOB)
 • Cost and Freight (CFR)
 • Cost Insurance and Freight (CIF)
Illustration av DSVs transportslag

Regler som gäller samtliga transportsätt

Vad är Ex Works - EXW?

EXW betyder att säljaren levererar varorna när de förpackats och gjorts tillgängliga för köparen på en överenskommen plats - vilken kan vara säljarens lokaler eller någon annan namngiven plats så som en fabrik eller ett lager.

Det är köparens ansvar att lasta varorna på ett fordon, att slutföra alla exportförfaranden och att transportera varorna. Och köparen ansvarar för kostnaderna i samband med lastningen. Så om du är säljare och lastar varorna är det på köparens risk!

Vad är Free Carrier - FCA?

FCA är en flexibel regel där köparen organiserar huvudtransporten.

Säljaren levererar varorna till den transportör eller person som köparen har utsett. Om den angivna platsen är säljarens lokaler, har säljaren ansvaret för att lasta fordonet - i motsats till EXW. Kom ihåg att du och den andra handelsparten måste ange punkten så tydligt som möjligt inom den angivna leveransplatsen, eftersom risken övergår från säljaren till köparen vid den tidpunkten.

Säljaren ansvarar för exportklarering, medan köparen tar alla risker och kostnader efter att varorna levererats till den angivna platsen.

FCA är det bästa alternativet för containeranpassat gods.

Vad är Carriage Paid To - CPT?

I det här fallet ordnar säljaren transport till angiven plats, men ansvarar inte för att försäkra varorna till den angivna platsen. Risk övergår från säljaren till köparen vid den tidpunkt när varorna tas över av transportören. Se upp för terminalhanteringsavgifter (THC), som ibland inte ingår i transportörens fraktpriser. Så, om du är köpare, undvik överraskningar!

Vad är Carriage and Insurance Paid to - CIP?

CIP betyder att säljaren är ansvarig för att ordna med transport och med att försäkra varorna - men kom ihåg att säljaren bara måste ordna en försäkring med minimitäckning. Som med CPT sker leverans och risköverföring från säljare till köpare, vid den punkt där varorna tas över av en transportör.

Som med CTP, var medveten om terminalhanteringsavgifter (THC), som transportföretaget inte alltid inkluderar i fraktpriset. Återigen gäller det för köpare att se upp!

Vad är Delivered at Place - DAP?

Säljaren är ansvarig för att transportera och leverera varorna till den angivna platsen - men inte för att lossa varorna. Det är köparens ansvar och det är då risken övergår från säljaren till köparen, som också är ansvarig för importförtullning och andra lokala skatter eller importtullar.

Vad är Delivered at Place Unloaded - DPU?

Denna regel är ny för 2020.

Säljaren ansvarar för transport och leverans av varorna till den angivna platsen och för lossning. När varorna lossats från lastbäraren överförs risken till köparen .

Leveransplatsen - och därmed lossningsplatsen - bör specificeras så exakt som möjligt. Helst bör platsen specificeras till en konkret punkt, t.ex. lastningsbrygga 2 vid kundens lokal och inte bara till gatuadressen.

Vad är Delivered Duty Paid - DDP?

Säljaren ordnar transport, levererar varorna till den angivna platsen, importförtullar dem, och betalar tillämpliga skatter och avgifter (t.ex. moms osv.) - det är den enda regeln som tvingar säljaren att ta hand om tullar och skatter. 

Risk övergår till köparen när varorna görs tillgängliga, redo för lossning.

Denna regel kan vara problematisk för säljaren, eftersom importregler ofta är komplexa och byråkratiska. Om du är säljare är det vanligtvis bäst att överlåta till köparen att ansvara för skyldigheterna vid import.

Regler endast för sjö- och inre vattenvägar


Vad är Free Alongside Ship - FAS?

Denna regel fungerar bäst i situationer där säljaren har direkt tillgång till fartyget för lastning, till exempel vid bulkgods eller ej containeranpassade varor. Om du transporterar containeranpassade varor, överväg FCA istället.

Säljaren levererar varorna, exportförtullade, vid sidan av fartyget i angiven hamn. Vid denna tidpunkt överförs risken till köparen, som är ansvarig för lastning av varorna och alla kostnader som följer.

Vad är Free on Board (FOB)?

Precis som med FAS, används FOB bäst där säljaren har direkt tillgång till fartyget för lastning - så om du fraktar containeranpassat gods, överväg FCA istället.

Säljaren levererar varorna, exportförtullat, och lastar varorna ombord på fartyget i den angivna hamnen. Efter lastning överförs risken till köparen som bär kostnaderna från denna punkt. 

Vad är Cost and Freight - CFR?

Denna regel används, precis som FOB och FAS, bäst i situationer där säljaren har direkt tillgång till fartyget för lastning. Om du fraktar containeranpassat gods bör du överväga CPT istället.

Säljaren ordnar och betalar för transport till en angiven hamn, levererar varorna exportförtullade och lastar ombord varorna på fartyget. Risken överförs dock från säljare till köpare när varorna lastats ombord innan huvudtransporten äger rum. Säljaren ansvarar inte för att varorna är försäkrade under huvudtransporten.

Vad är Cost, Insurance and Freight - CIF?

Som med FOB, FAS och CFR, om du är säljare och har direkt tillgång till fartyget för lastning (bulkgods eller ej containeranpassat gods), bör du överväga att använda CIP istället.

Vid användning av CIF ordnar och betalar säljaren transporten till den angivna hamnen, levererar de exportförtullade varorna och lastar ombord dem på fartyget. Som med CFR tar köparen över risken när varorna har lastats ombord på fartyget innan huvudtransporten äger rum.

Säljaren ordnar och betalar även varuförsäkring för transporten till den angivna hamnen, men precis som med CIP krävs endast en täckning på miniminivå. 

 

Ladda ner den kostnadsfria officiella ICC Incoterms®-appen

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst