Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Detaljerade CO2-utsläppsrapporter per transportsätt

Koldioxidrapporterna har blivit allt mer utförliga för att göra det möjligt för Dräxlmaier att få en tydlig översikt över koldioxidutsläppen per transportsätt, vilket gör att företaget kan vara proaktivt med nya projekt. Dessa utförliga rapporter, som inkluderar en specifikation över utrustning, antal körda kilometer och vikt för varje individuell transport, krävs för närvarande inte på marknaden men är redan standard för Dräxlmaier.

Vi vill få en detaljerad översikt över våra koldioxidutsläpp för varje individuell sändning. Rapporten ligger sedan till grund för beslut om vilka vägar vi ska ta”, säger Daniel Bracht, som är ansvarig för den globala transportlogistiken hos Dräxlmaier. ”Jag kan mycket väl tänka mig att detta blir ett krav inom en nära framtid och på Dräxlmaier vill vi vara förberedda.

 

Alternativa transportsätt

Rapporterna anger inte bara transporternas totala koldioxidutsläpp utan innehåller också viktiga indikatorer som visar exakt hur mycket gods som DSV transporterar per utsläppt koldioxidenhet.

DSV och Dräxlmaier träffas för att se över lösningar för en lägre miljöpåverkan utan att äventyra leveranskvaliteten, till exempel genom att använda tåg eller sjöfrakt framför lastbilar. Det tar lite längre tid med sjöfrakt men minskar både kostnader och miljöpåverkan.

Att kartlägga och jämföra koldioxidutsläpp under en period ger oss en bra grund för att kunna göra vissa justeringar, såsom att öka volymen av gods per lastpall, koncentrera godset till färre fordon etc. Det förbättrar i sin tur effektiviteten och leder vanligtvis till åtgärder som DSV kan genomföra för att förbättra effektiviteten och minska miljöavtrycket.

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Sustainability & Compliance

Alternativt bränsle

Ett exempel på transportuppdrag som DSV och Dräxlmaier bytt ut är transporten av containrar från hamnen i Bangkok till en inlandsfabrik. Containrarna transporterades tidigare på vanliga lastbilar men sedan september 2013 har DSV kunnat leverera godset med lastbilar som drivs med CNG (komprimerad naturgas), vilket kraftigt minskar koldioxidutsläppen.

Dräxlmaier använder även DSV för att kunna tillhandahålla flygfraktsrutter i Asien. Det nuvarande samarbetet sträcker sig från flygfrakt mellan Tyskland, USA, Thailand, Malaysia och Kina, till ytterligare vägtransporter i Thailand. Vi tillhandahåller även transportlösningar från ett antal europeiska länder till fabriker i Tyskland.

Om Dräxlmaier

Med 50 000 anställda över hela världen är Dräxlmaierkoncernen ett av Tysklands största familjeägda företag och en av världens ledande leverantörer inom fordonsindustrin. Under mer än fem årtionden har Dräxlmaierkoncernen fokuserat på att utveckla och tillverka exklusiv inredning och elektriska och elektroniska komponenter och system för lyxbilar.

Har du frågor?

Våra experter inom
3-pl och lager finns här för att hjälpa dig. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions