Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Introduktion

I senaste upplagan av vår Road Quarterly Market Update dyker vi in i det dynamiska landskapet för vägtransporter i euro-området. Som alltid uppdaterar vi dig kring den ekonomiska utvecklingen men den här gången utforskar vi speciellt inflationens inverkan på vägtransportbranschen. Vi har även tagit med en uppdatering av det hållbarhetsarbete som DSV påbörjat mot 2030.

Ämnen som tas upp i den här uppdateringen inkluderar

 • Graf

  1

  Allmän ekonomisk utveckling

 • Oljekanna

  2

  Transportkapacitet och bränslepriser

 • Människor cirkel

  3

  Inflationspåverkan

 • Dokument

  4

  Hållbarhet: Uppdateringar från externa marknader

 • Globe-ikonen

  5

  Hållbarhet: Driver förändring hos DSV

Allmän ekonomisk utveckling: Euro-området

I euro-området: 

 • I mars 2024 sjönk konsumentprisinflationen i euro-området till 2,4 % på årsbasis
 • Indikatorn för konsumentförtroendet ökade ytterligare till -14,9 i mars Konsumenternas förtroende ligger fortfarande långt under genomsnittet på lång sikt
 • Energipriserna sjönk med 1,8 % (mot -3,7 % i november), medan tjänsteinflationen förblev stabil på 4,0 %
 • Prisökningstakten saktade ner för mat, alkohol och tobak från 3,9 % till 2,7 % i mars. Detsamma gjorde priset för icke-energi industrivaror från 1,6 % till 1,1 %
 • Kärninflationen, exklusive volatila livsmedel och energiprodukter, sjönk från 3,1 % till 2,9 % och nådde en två årig lägsta nivå
 • På månadsbasis steg konsumentpriserna med 0,8 % i december, efter en nedgång på 0,6 % i november

 Källa: Världsbanken, Eurostat

Graf som vi inflationstakten Inflation rate -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2020 2022 2024
Graf som visar konsumentförtroendet i EU EU Consumer Confidence -30 -24 -18 -12 -6 0 2020 2021 2022 2023 2024

Transportkapacitet och bränslepriser

Indexutvecklingsgraf 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Index Development Capacity Index Diesel Price 2.000,000 1.500,000 1.000,000 500,000 0,00 Diesel Price Capacity Index 2.500,000 Source: T ransporeon Market Monitor , EC Oil Bulletin

Volatil transportmarknad och inflationseffekt

Störningar i leveranskedjan

Störningar i leveranskedjan har blivit vanliga företeelser. Geopolitiska spänningar, lokala strejker och extrema vädersituationer, i kombination med utmanande ekonomiska förhållanden och växande vägbeskattning och lagstiftning, som resulterar i en volatil transportmarknad.
 

Motståndskraft i leveranskedjan

Att förstå kedjans sårbarheter och potentiella svaga punkter är avgörande, vilket kräver anpassning för återhämtning vid kriser, kontinuitet i verksamheten och krisplaner. Detta inkluderar utnyttjande av avancerad teknik och samarbete med logistikpartners.

Kostnader för vägtransport

Inflationens inverkan på vägtransportkostnaderna drivs inte bara av bränslepriserna, som dessutom påverkas av konflikten i Ukraina, för den europeiska vägtransportmarknaden. Inflationen spelar också en roll i underhållskostnaderna för lastbilar och utrustning, samt försäkringskostnaderna för gods. Bristen på arbetskraft och chaufförer leder till ökade arbetskostnader. Även om inflationstakten är lägre kan det fortfarande uppstå en fördröjning av dess effekt på transportpriserna.

Källa: upply, thebci

Marknadsföringsvillkor graf

Hållbarhet: Uppdateringar från externa marknader

EU:s förordningar

ECO lastbil ikon

Den tyska regeringen:

Avbryter subventioner för elbilar och andra låg- och nollutsläppsalternativ.
Källa: Reuters

Vägskatter

1 februari 2024:

 Vägskatt i Frankrike: En ökning med cirka 3 % jämfört med taxorna från 2023. Ökningen beror på olika lokala mekanismer, fordonets ingångs- och startpunkt samt fordonsklass.

Vägskatt i Grekland: En höjning på 7,6 % läggs till vägtullarna på motorvägarna i hela Grekland.

1 mar 2024:

Tjeckisk vägskatt: Ny vägtullskomponent har introducerats som tar hänsyn till CO2 utsläpp. Gäller lastbilar över 3,5 ton.

Italiens nya vägskattesystem: Den 1 mars 2024 kommer ASTI CUNEO-motorvägen (Piemonte-regionen, söder om Turin) att utöka sitt konventionella slutna vägtullsystem till att inkludera flera FreeFlow-vägtullar.

Hållbarhet: Driver förändring hos DSV

Nu och i framtiden

Från decentraliserad testning till strategisk planering av koldioxidutsläpp

Genom nära samarbete med tillverkare och våra åkerier, testar DSV potentiella låg- och nollutsläppsteknologier som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen i branschen. Medan vissa av dessa lösningar fortfarande håller på att mogna, är tekniker som batteridrivna elfordon - BEV (Battery Electric Vehicles) redo att användas i vissa upplägg och verksamheter. BEV-bilar spelar därför en nyckelroll för att minska koldioxidutsläppen i vår flotta under de kommande åren. 

DSVs måldiagram för 2030 reduction in absolute GHG emission from 2019 baseline 2030 T argets Scope 1 - 2 50% Scope 3 30%
 • Installerar mer än 300 BEV till vår verksamhet 2024 och 2025.
 • År 2030 räknar vi med att ha fler än 2 000 BEV-bilar i vår verksamhet samt andra tekniker för låg- och nollutsläpp från lastbilar, utöver lastbilar som använder HVO-bränsle
 • Vi förväntar oss att minst 5 000 av våra lastbilar från tredje part fungerar på best-in-class nivå (BIC) år 2030

Battery Electric Vehicles (BEV)

Om BEV

Teknik som batteridrivna elfordon står redo att användas i vissa upplägg och verksamheter. BEV spelar därför en nyckelroll för att minska koldioxidutsläppen i vår flotta under de kommande åren.
Vi distribuerar +300 BEV till vår verksamhet under 2024 och 2025 på identifierade nyckelmarknader.

Få energikapacitet

Till 2030 räknar vi med att ha mer än 2 000 BEV i vår verksamhet. Tillgång till laddinfrastruktur och nödvändig nätanslutning sätter takten för hur snabbt vi kan sätta BEV-ekipage i drift. Genom att etablera nyckelländer för driftsättning kan vi också fokusera våra ansträngningar på att etablera den nödvändiga infrastrukturen i samordning med DSV energy och 3:e partleverantörer som erbjuder laddning.

DSV Sustainability Impact Map

Utforska vår karta och ta del av alla de initiativ som stödjer hållbarhet i vår globala verksamhet.

Sustainability impact map

Frågor om våra  vägtransporter?

Våra experter på vägtransporter hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Kontakta oss Road
Få en offert