Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Nästan ett halvt sekel av transportexpertis

Sedan etableringen 1976 har vi gått igenom en serie fusioner för att behålla en nyckelposition inom den globala transportbranschen. Som ett resultat har vi vuxit oss starkare och större. Med förvärvet av Panalpina Welttransport har vi stärkt vårt globala nätverk ytterligare och är nu världens femte största transport- och logistikföretag.

I början

Allt började 1976 när Leif Tullberg och nio oberoende lastbilsföretag grundade DSV, De Sammensluttede Vognmænd af 13/7 1976 A/S. Företaget fungerade som en transportavdelning för ägarna och hanterade endast entreprenadtransporter och leveranser.
 
Snart utvecklades visionen till att komma in på den internationella transportmarknaden. Det realiserades 1989 med förvärvet av två konkurrerande exportföretag Borup Autotransport A/S och Hammerbro A/S-Bech Trans, följt av Samson Transport Co. A/S 1997 och Svex Group AB 1999.
 
Dessa var viktiga förvärv eftersom de förändrade tjänsterna och produktfokuset samt satte ramarna för en internationell framtid för företaget.
 

Stärker vår globala position

År 2000 togs det största steget i företagets historia genom förvärvet av DFDS Dan Transport Group, vilket ledde till en ny era och strategi.
 
Vi förstärkte inte bara vårt globala nätverk utan vi gick också in i nya marknadssegment. Förutom vägtransporttjänster i Skandinavien, Storbritannien, Baltikum och Europa, säkerställde förvärvet en omfattande logistik set up samt en nyckelposition inom flyg- och sjöfrakt till USA och Asien.
 
År 2005 stärktes vår position inom flyg- och sjöfraktbranschen ytterligare med förvärvet av J.H. Bachmann. Året därpå förvärvade DSV Frans Maas och flyttade fram sin position från att vara en skandinavisk aktör till att vara en sann paneuropeisk spelare inom vägtransporter och logistik.
 
Med förvärvet av ABX LOGISTICS 2008 fick DSV närvaro i Sydamerika och finns nu på alla kontinenter. Dessutom har vi stärkt vår position i Europa, särskilt i Italien, Tyskland, Frankrike och Spanien.
 
DSV förvärvade UTi Worldwide Inc. 2016 som stärkte vår position över hela världen, särskilt i USA och Afrika.
 

Uppnå mer tillsammans

År 2019 gick DSV samman med Panalpina Welttransport och blev världens femte största transport- och logistikföretag. Tillägget stärkte vår position över hela världen, särskilt inom flyg- och sjöfrakt.
 

Fokus

För att fokusera på våra olika tjänster och kundsegment delade DSV in sin verksamhet i tre divisioner 2001: Road, Air & Sea and Solutions. Tjänsterna utvecklas och skräddarsys för att möta våra kunders ökande krav på produktlösningar, priser och ledtider.
 
Vi kommer att positionera DSV som en nyckelaktör i den internationella transport- och logistikbranschen och vara öppna för gynnsamma möjligheter och ytterligare utveckling av vår verksamhet.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst