Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Ledande danska företag går samman i ett ambitiöst hållbart bränsleprojekt

Köpenhamns flygplatser, A.P. Moller - Maersk, DSV Panalpina, DFDS, SAS och Ørsted har bildat det första partnerskapet i sitt slag för att utveckla en produktionsanläggning i industriell skala i syfte att producera hållbara bränslen för väg-, sjö- och lufttransport i Köpenhamnsområdet.

Road

et nya samarbetet förenar efterfrågan och tillgång av hållbara bränslen med en vision att förverkliga vad som kan bli en av världens största produktionsanläggningar för vätgas.

Jens Bjørn Andersen, VD DSV Panalpina, säger:

”Detta ambitiösa partnerskap passar bra med våra långsiktiga mål för att minska utsläppen och hitta hållbara lösningar för vår bransch. Vi är stolta över att vara en del i detta. Transportsektorn är mycket viktig för Danmark men lämnar ett betydande koldioxidavtryck och vi är fast beslutna att hitta sätt att bana väg för en grönare framtid. Även om detta initiativ är lokalt, förblir våra långsiktiga ambitioner globala. "

Copenhagen Airports, AP Moller - Maersk, DSV Panalpina, DFDS, SAS och Ørsted har förenat efterfrågan och utbudssidan av hållbara bränslen i ett unikt partnerskap med den konkreta visionen att utveckla en ny banbrytande vätgas- och e-bränsleproduktionsanläggning så snart som 2023. När projektet är fullt utbyggt, 2030, ska produktionsanläggningen kunna leverera mer än 250 000 ton hållbart bränsle för bussar, lastbilar, sjöfartsfartyg och flygplan varje år. Produktionen från den totala anläggningen beräknas kunna minska de årliga koldioxidutsläppen med 850 000 ton.

COWI och BCG fungerar som kunskapspartners för projektet, och projektet stöds av Köpenhamns kommun i linje med Köpenhamns ambitiösa policy för att minska koldioxidutsläpp. Parterna hoppas dock att projektet, på sikt, också kan fungera som en katalysator för liknande projekt i andra delar av Danmark och internationellt.

Frank Jensen, Köpenhamns Borgmästare, säger:

”I Köpenhamn har vi satt upp det ambitiösa målet att bli världens första koldioxidneutrala huvudstad 2025. Vi är redan på god väg - med fjärrvärme, vindkraftverk, bra infrastruktur för cykling, nollutsläppsbussar, en grön tunnelbana etc. Men vi behöver nya, hållbara tekniker för att gå hela vägen. Hållbara bränslen är ett viktigt medel i kampen mot klimatförändringar och luftföroreningar. Det för oss ett steg närmare en grönare framtid. ”

Minska kostnaderna för hållbara bränslen

Dagens hållbara fossilfria bränslen erbjuds till en högre kostnad än fossila bränslen. För att bli konkurrenskraftiga mot fossila bränslen måste produktionen av hållbara bränslen förädlas, tillverkas i industriell skala och genomgå en kostnadsresa som liknar vad som har sett under det senaste decenniet i andra förnybara energitekniker, till exempel offshore vind, onshore vind och solenergi PV.

Lars-Peter Søbye, VD, COWI, säger:

”Detta projekt ger Danmark en unik möjlighet att gå i spetsen för den gröna övergången inom transportsektorn: Vi får utnyttja de danska framskjutna positionerna i till exempel vindkraft och samarbeta inom el-, fjärrvärme- och transportsektorerna. Att samarbeta mellan sektorer och främja partnerskap mellan städer, företag och universitet är exakt hur vi skapar verkligt värde och nya hållbara lösningar. På COWI är vi glada att delta i projektet och bidra med vår kunskap om högkomplexitet, storskaliga projekt och grön teknik. ”

Parterna kommer nu att gå vidare och inleda en dialog med myndigheterna om de ramar och policies som behövs för att stödja utvecklingen av att använda hållbara bränslen i stor skala inom transportsektorn i Danmark, och att söka offentlig medfinansiering för att genomföra en fullständig förstudie av projektet för att bedöma om projektet är genomförbart. Om studien bekräftar projektets livskraft, kan ett slutligt investeringsbeslut för projektets första etapp antas så snart som 2021.

Läs mer på www.dsv.com