Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Vårt globala nätverk har både den kunskap och den kapacitet du behöver

På DSV arbetar vi utifrån en affärsmodell med begränsad egen kapacitet, vilket innebär att våra transporter bokas med underleverantörer (transportörer och åkerier). De transporterar våra kunders gods till, från och mellan våra mer än 1 400 kontor, terminaler och lager över hela världen, vilket gör att vi kan vara nära våra lokala marknader samtidigt som vi drar fördel av vår globala storlek och vårt världsomspännande nätverk. Därmed säkerställer vi bästa möjliga service till mycket konkurrenskraftiga priser.

Ett globalt, innovativt och pålitligt nätverk

DSVs internationella nätverk består av mer än 200 000 leverantörer, partners och agenter. De täcker strategiska internationella centrala punkter och viktiga farleder. Och tillsammans med våra pålitliga leverantörer av vägtransporter erbjuder vi våra kunder god kunskap om de lokala marknadsvillkoren.

Om du behöver en lagerlösning hittar eller bygger vi anläggningar som matchar dina krav oavsett om lagret behöver godkännas för läkemedel, du behöver ett brandbekämpningssystem eller något helt annat.

Säkert och ansvarsfullt uppförande

För att säkerställa säkra arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter för anställda måste alla partners och underleverantörer leva upp till en rad internationella standarder, lagstiftningar och krav som ställs av DSV. Det är en del av det som gör oss tillförlitliga och att vi kan leverera tjänster av hög kvalitet.

Läs mer om krav för leverantörer

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst