Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSVs ansvar som transportör baseras på NSAB 2015 som gäller från den 1 januari 2016. (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser).

NSAB är ett dokument som förhandlats fram mellan Nordiskt Speditörförbund och organisationer som representerar transportköparna i de 4 nordiska länderna.

Beroende på transportsätt kan NSAB hänvisa till gällande transporträttsliga lagar och konventioner för väg- sjö- eller flygtransport. Ett exempel är CMR-konventionen som reglerar gränsöverskridande transporter inom Europa.

Ladda ner NSAB och CMR-konventionen nedan:

Läs mer om reklamationsfrister, preskriptionstider och begränsningsbelopp, enligt gällande transporträttsliga lagar och konventioner, i vår förenklade ansvarsguide nedan:

Ansvarsguide

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst