Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Vad är en speditör och vad är fördelarna med att arbeta med en speditör?

Speditörer fungerar som mellanhand mellan företaget som skickar sändningen och godsets slutdestination. Även om de inte själva utför transporterna, erbjuder speditören olika transportsätt som sjö-/oceanfrakt, järnvägstransport, vägtransport och flygfrakt.

Speditörer använder sina betrodda kontakter med transportföretag och partners från lufttransportspecialister och lastbilsföretag till transoceaniska linjer för att kunna förhandla om bästa möjliga pris.  Exempelvis genom att använda etablerade kommersiella rutter med regelbundna och frekventa avgångar eller genom charter. Man värderar olika erbjudanden och väljer en rutt som optimerar hastighet, kostnader och tillförlitlighet, utifrån analys av nödvändiga variabler och från fall till fall.

Normalt hanterar en speditör en stor mängd transporter, även från en internationell destination till en annan, så de är en viktig del i en triangulär verksamhet. Minst tre företag är involverade i en triangulär verksamhet (tillverkare, mellanhand och slutkund), var och en i olika länder, även vid en enda sändning av gods och en enda transport. Denna typ av verksamhet är komplicerad ur dokumentationssynpunkt och, framför allt, gällande skatteskyldigheten för momsreglering.

De flesta speditörer är godkända ekonomiska aktörer, vilket gör det möjligt för dem att dra nytta av förenklad tullklarering, särskilt uppskjuten betalning av importtullar och avgifter som annars kan behöva betalas innan varorna släpps. Vad är en AEO?

Mervärdestjänster

  • Råd om optimering av transportkostnader: fraktavgifter, särskilda dokumentationskostnader, tullhanteringskostnader, tullavgifter
  • Varuförsäkring: fördelaktiga villkor till konkurrenskraftiga priser
  • Råd för korrekt förpackning, märkning, lastning och förvaring av varor
  • Rapporter, anpassade KPI-rapporter för prestation och KPI: er för koldioxidavtryck
  • Skräddarsydda lösningar för varje projekt
  • Att ge råd gällande optimering av supply chain handlar om val av: mest lämpliga transportmedel, bästa rutt för en sändning utifrån varans avsändningsort, varans karaktär, destination, säsongsberoende, risker och sändningens behov av brådskande transport (flyg, sjö, tåg eller väg)
  • Tullrådgivning, från lämplig tariffartikel för dina varor till nödvändiga dokument för tullklarering samt särskilda lagrings-och logistiktjänster.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst