Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Rapportera och minska CO2-utsläppen

Regeringar, branschorgan och tillsynsmyndigheter kräver i allt högre grad att företag rapporterar sina CO2 utsläpp som en del av sin årliga rapportering. 
 
DSVs CO2 rapportlösning ger dig en omfattande översikt och dataanalys av utsläppen från din supply chain, med tillförlitliga och korrekta rapporter i samarbete med ett av de ledande företagen inom beräkningar av utsläpp från frakttransporter.

Att skapa transparens kring vilka CO2 utsläpp som kan härledas till din supply chain, är det första viktiga steget för att möjliggöra dina miljöambitioner. 

Kundcase: CO2-rapportering - exempelkund A:
Kund A har ingen överblick över COutsläppen från sina transporter. DSV kan hjälpa till med att ge en detaljerad översikt över utsläppen från olika transportslag och även uppdelat på olika transportsträckor. Rapporten kan utgöra en bra grund och ge ökad kunskap för kund A gällande vilka utsläpp som kommer från dessa transporter, som sedan kan inleda ett samarbete med DSV kring initiativ för att minska dessa specifika utsläpp.

Kom igång

Våra samarbetspartners – EcoTransIT World

Eco transit logo

Vi arbetar med EcoTransIT World, den mest använda programvaran i världen för automatiska beräkningar av CO2 utsläpp.

EcoTransIT Worlds beräkningsmetodik har utvecklats, samt underhålls och valideras, av oberoende vetenskapliga institut (Ifeu, INFRAS och Fraunhofer IML).  

EcoTransIT är det första industriföretaget som erhåller Global Logistics Emissions Council (GLEC) ramackreditering. Det uppfyller även kraven i EN16258 och GHG-protokollet.

Förklaring av processen

Läs om våra andra lösningar inom Green Logistics

 • Green Supply Chain

  Green supply chain

  Arbeta med våra experter för att identifiera sätt att förbättra både din supply chain och dina koldioxidavtryck.
 • Erbjudanden om hållbara bränslen

  Erbjudanden om hållbara bränslen

  Ge bränsle till din gröna omställning med biobränsleteknik och minska utsläppen utan att göra förändringar i din verksamhet.
 • Koldioxidavtryck

  Koldioxidavtryck

  Investera i miljöprojekt för att kompensera för dina utsläpp.
 • Solpaneler på ett tak med en blå himmel i bakgrunden

  Hållbar lagerhållning

  Minska ditt CO2

Har du frågor?

Kontakta Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance