Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Starta en dialog

Spåra och följ upp dina CO2-utsläpp

Det blir allt viktigare att följa ditt företags utsläpp av COeftersom vi vet att det handlar om mer än bara efterlevnad, utan också om att kunna sätta upp och nå uppnåeliga mål. 

Det är därför vår lösning för CO2-rapportering tagits fram för att stödja din utsläppsresa under varje steg på vägen. Oavsett om det gäller att fastställa baslinjeutsläpp eller följa upp med uppdaterade och allt effektivare lösningar, är vårt team här för att hjälpa till med en omfattande och transparent analys av utsläppen från din försörjningskedja - i samarbete med ett av de ledande företagen inom beräkningar av utsläpp från godstransporter . 

Våra samarbetspartners – EcoTransIT World

EcoTransIT logotyp

EcoTransIT World är den, globalt, mest använda mjukvaran för automatisk beräkning av CO2-utsläpp. EcoTransIT Worlds beräkningsmetodik har utvecklats, underhållits och validerats av oberoende vetenskapliga institut (Ifeu, INFRAS och Fraunhofer IML). 

EcoTransIT är branschens första beräkningsverktyg för CO2 som erhållit Global Logistics Emissions Council (GLEC) ramackreditering. Det uppfyller även kraven i EN16258 och GHG-protokollet.

Förklaring av processen

Information om koldioxidutsläpp på fakturor

Vi fokuserar på att hålla dina försörjningskedjor flytande genom operationell excellens, hållbar tillväxt och ett åtagande att minimera den påverkan vår verksamhet har på miljön. Synlighet är ett viktigt steg, och det är därför vi visar beräkningar av CO2-utsläpp på kundfakturor. CO2-utsläppsberäkningar på fakturor är utformade för att skapa synlighet av CO2 på sändningsnivå och öka transparensen mellan de sändningar du bokar via DSV och CO2-utsläpp i samband med dessa transporter. För att uppnå detta, integrerar vi sömlöst vår nyutvecklade rapporteringstjänst för CO2- utsläpp i DSVs fakturaprocess.

CO2-utsläppen beräknas på sändningsnivå och är i enlighet med EcoTransIT World Methodology, ISO Standard 14083:2023, Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework for Logistics Emissions och Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

Utsläppsberäkningar av CO2 baseras på leveransparametrar som är tillgängliga vid faktureringstillfället och kan ändras över tiden. Närhelst en definierad leveransparameter som transportsätt per etapp, start- och slutplatser eller lastvikt uppdateras i DSVs transportledningssystem (TMS), genereras en ny CO2-beräkning. Detta för att säkerställa att den mest exakta och aktuella beräkningen av CO2-utsläpp finns för att skrivas ut på en kundfaktura vid faktureringstillfället.

Om några av parametrarna som krävs för CO2-beräkning ännu inte finns tillgängliga vid faktureringstillfället, kommer "CO2 inte tillgänglig” att visas på fakturan, eftersom beräkningen inte kunde slutföras vid den tidpunkten.

Om hållbara bränslen har köpts för att täcka försändelsen på fakturan, kommer CO2 reduktionsdeklaration att utfärdas separat, medan CO2 som visas på fakturan indikerar baslinje-emissionen för försändelsen innan erhållna reduktioner.

Läs mer om våra rapporteringsstandarder och våra green logistics-lösningar som utformats för att minska koldioxidavtrycket i din leveranskedja.

Vanligt förekommande frågor

CO2-rapporteringen visar hur vi bedömer dina CO2-utsläppseffekt utifrån en baslinje. Härifrån kan vi få en bättre förståelse för var och hur vi kan hjälpa dig med att minska dina utsläpp.

Vi samarbetar med EcoTransIT World, den mest använda programvaran globalt för automatiska beräkningar av CO₂-utsläpp, utvecklad och validerad av oberoende vetenskapliga institutioner (Ifeu, INFRAS och Fraunhofer).

Hos oss kan du få rapporten som gör det möjligt för dig, och alla intressenter i din organisation, att ha full insyn i dina CO₂-utsläpp. 

Läs om våra övrig lösningar inom Green Logistics

 • Väg med utsikt över havet och bergen

  Optimering av supply chain

  Arbeta med våra experter för att identifiera sätt att förbättra både din leveranskedja och koldioxidavtryck.
 • Solpaneler på ett tak med en blå himmel i bakgrunden

  Hållbar lagerhållning

  Minska ditt CO₂-avtryck genom hållbara lageranläggningar utformade för att minska energiförbrukning och avfall.
 • Solnedgång över ett berg

  Erbjudande avseende hållbara bränslen

  Ge bränsle till din gröna omställning med biobränsleteknik och minska utsläppen utan att förändra din verksamhet.
 • Trees in the forest

  Koldioxidavtryck

  Investera i kända miljöprojekt för att kompensera för dina utsläpp.

Frågor?

Kontakta Jason Ye, direktör, Supply Chain Optimization, GCO

Kontakta Jason Ye, direktör, Supply Chain Optimization, GCO