Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Alternativa förpackningslösningar och avfallsminimering

Vi arbetar kontinuerligt med hur vi kan minimera avfallet genom att optimera våra förpackningar. Vårt mål är att leverera nödvändig prestanda utan att lägga till onödig miljöpåverkan. Helst strävar vi efter att ersätta konventionella förpackningar med hållbara och helt återvinningsbara lösningar. Där detta inte är möjligt, undersöker vi sätt att minska materialets miljöpåverkan.

Vi introducerar papperstejp som ett sätt att minska förpackningsavfallet

På många lager har vi nu gått över från plasttejp till en återvinningsbar papperstejp, för att täta förpackningar. Denna nya papperstejp minskar inte bara förpackningsavfallet utan har också ett koldioxidavtryck som är tre gånger lägre än den tidigare plasttejpen och är över dubbelt så starkt.

Minimerad användning av skyddande stretchfolie

I vår strävan efter att minska avfallet i hanteringen från försörjningskedjan söker vi för närvarande ett mer hållbart alternativ till LDPE-sträckfolie, som används för att skydda varor under lagring och transitering. Under tiden har vi lyckats minska mängden folie som används genom att minska dess tjocklek från 17µm till 11µm. Vi har också utvecklat ett sätt att konfigurera omslagsmaskinen att använda mindre folie, vilket resulterar i en materialbesparing på upp till 75 %.

I tillägg har LDPE-folie ersatts med gitterboxar på inkomna beställningar som behöver delas upp i delar, för att lagra de varor som inte ingår i beställningen.

Etiketter och avfallsminskning

För att undvika slöseri har vi implementerat ett nytt system i många lager där vi skriver ut streckkoderna direkt på lådorna, vilket eliminerar behovet av separata etiketter.

Återanvändning av kartongavfall

För att ytterligare minska förpackningsavfallet har vi bytt ut plasten som används som ifyllningsmaterial i beställningslådor mot strimlat kartongavfall. Det innebär att vi inte bara kan spara på plasten utan också återanvända den kartong som annars skulle skickas till återvinning.

På DSV strävar vi kontinuerligt efter att förbättra nivån på hållbarhet inom våra lager- och distributionslösningar genom hela försörjningskedjan.

Starta en dialog