Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Starta en dialog

Minska utsläppen från dina logistikuppdrag

Vi anser att handel och hållbarhet inte ska innebära en motsättning. Därför erbjuder vi dig miljövänliga alternativ genom hela försörjningskedjan med bland annat hållbart bränsle för dina sändningar.

Eftersom rena bränslelösningar är under ständig utveckling, varierar mängden tillgängligt bränsle i olika delar av världen. Vi är dock fast beslutna att möta våra kunders omedelbara behov av hållbart bränsle, var man än befinner sig i världen.

Du ska kunna dra nytta av vår kunskap och våra certifierade leverantörer oavsett om du transporterar ditt gods med väg-, flyg- eller sjöfrakt då vi förenklar dina initiativ för minskade CO₂-utsläpp från dörr till dörr. I tillägg levererar vi ett certifikat för dina minskade CO₂-utsläpp enligt dina beräkningar.

Förklaring av den hållbara bränsleprocessen

Fördelar med biobränsle

 • Kan reducera CO₂ utsläpp med upp till 90 %.
 • Kan användas som en direkt ersättning (drop-in) för flyg-, sjö- och vägtransportbränslen.
 • Biobränslen kommer från förnybara källor.
 • Kan avsevärt minska partikelutsläppen (PM).
 • Biobränslen är biologiskt nedbrytbara, vilket innebär att de kan brytas ner naturligt i händelse av en olycka.
 • Ny utveckling inom biobränslen innebär att de troligtvis kommer att vara mer energieffektiva än konventionella bränslen inom en snar framtid.

Vilka typer av hållbart bränsle används inom logistiken?

Vi tillhandahåller hållbara bränslealternativ inom våra flyg-, sjö- och vägtransporttjänster. Eftersom vi dessutom bara använder leverantörer som uppfyller hållbarhetskriterierna inom olika ackrediterade ramverk, kan du vara säker på att du verkligen går mot en dekarbonisering

Öppnad lucka på flygplanskroppen

Hur använder vi hållbart bränsle i våra logistiklösningar?

När vi har fastställt ditt befintliga koldioxidavtryck rekommenderar vi en lämplig hållbar bränslelösning som bidrar till att minska koldioxidutsläppen i din försörjningskedja så effektivt som möjligt.

Solnedgång mellan bergen

Hållbara bränslen är bränslen med liknande egenskaper som konventionellt jetbränsle som diesel, men med ett mindre koldioxidavtryck. Generellt tillverkat av biologiskt nedbrytbara material, sänker detta bränsle både utsläppen och den påverkan på miljön som krävs för att utvinna råolja för diesel. Som sagt, vi erbjuder våra kunder en lösning av båda för att säkerställa att logistikbehovet tillgodoses.
Biobränslen, oavsett om det är till flyg-, väg- eller sjöfrakt, är mer hållbara än diesel på grund av att CO₂-utsläppen är mindre från biobränslen.
Biobränslen kan ofta ersätta traditionella bränslen. Som exempel kan vi nämna SAF för flyg, HVO inom vägtransporter och FAME för sjötransporter.

Läs om våra andra lösningar inom Green Logistics

 • Rosa himmel och berg

  CO2-rapportering

  Spåra och följ upp din påverkan och få omfattande insikter och dataanalyser för att minska utsläppen från din försörjningskedja.
 • Väg med utsikt över havet och bergen

  Optimering av supply chain

  Arbeta med våra experter för att identifiera sätt att förbättra både din leveranskedja och koldioxidavtryck.
 • Solpaneler på ett tak med en blå himmel i bakgrunden

  Hållbar lagerhållning

  Minska ditt CO₂-avtryck genom hållbara lageranläggningar utformade för att minska energiförbrukning och avfall.
 • Trees in the forest

  Koldioxidavtryck

  Investera i kända miljöprojekt för att kompensera för dina utsläpp.

Frågor?

Kontakta Jason Ye, direktör, Supply Chain Optimization, GCO

Kontakta Jason Ye, direktör, Supply Chain Optimization, GCO