Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Starta en dialog

Skapa rätt balans mellan rörelsekapital, driftkostnader och optimal servicenivå

DSV erbjuder nyckelkunder en regelbunden utvärdering och diskussion kring KPI-er för lager- och orderhantering med tre syften:

1 Öka omsättningshastigheten på lagret

Planering som baseras på felaktiga data kan leda till att lagernivåerna blir onödigt höga. Genom att optimera dina lagringsdata ger DSVs lagerinventering en ökning av omsättningshastigheten med i genomsnitt 30%, med en motsvarande minskning av rörelsekapitalet.

2. Förbättra den interna kostnadseffektiviteten

DSVs princip med orderhantering genom undantag i stället för genom släckning av bränder, i kombination med våra analyser av olika lagerscenarier, minskar dina inkommande akuta ordrar med hälften. Det motsvarar 50% minskade kostnader för expresstransporter samt gör det möjligt för ditt team att fokusera på den övergripande orderhanteringsprocessen framför enskilda fall.

3. Optimera lagertillgången

Ingenting är värre än att förlora en kund på grund av dålig service, till exempel genom sena eller ofullständiga order. DSVs strategi för lagerhantering inkluderar definiering av efterfrågade beställnings- och lagernivåer per artikel i lager (SKU). Lagerinventering resulterar vanligtvis i en 25% minskning av "Slut på lager"-incidenter.

Förutom DSVs WMS-data krävs ytterligare mer djupgående lagerdata för att analysera din lager- och orderhanteringseffektivitet. Detta inkluderar SKU-data gällande:

  • Ledtid
  • Ekonomisk orderkvantitet
  • Servicenivå
  • Öppna inköpsorder
  • Leverantörsnummer
  • Öppna försäljningsorder
  • Minsta orderkvantitet
  • Enhetspris
  • Ökad orderkvantitet
Illustration som visar optimering av lagertillgång

DSVs Lagerinventering

Har du frågor?

Våra experter inom
3-pl och lager finns här för att hjälpa dig. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions