Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Starta en dialog

Dessa exempel har anonymiserats för att skydda de berörda företagens integritet.

 • Samordna supply chains efter ett större förvärv

  Att förvärva ett företag innebar även förvärv av nya supply chains. En analys av de nya, kombinerade affärernas behov resulterade i att en distributionscentral flyttades tillsammans med flera miljoner dollar i besparingar.
 • Byte till järnvägstransport

  En traditionell supply chain från Kina till Europa brukade innehålla alternativen flyg- eller sjöfrakt. Försök visade att järnvägstransporter var ett genomförbart transportsätt - med acceptabla ledtider och ett kostnadseffektivt alternativ till både flyg- och sjötransport.
 • lägga till ytterligare ett distributionscenter efter analys av tyngdpunkt

  Analysen illustrerade att kostnaden för att implementera en distributionslösning med två distributionscenter-anläggningar, istället för den befintliga, mer än uppvägde kostnaden genom ökade intäkter och förbättrad kundservice med kortare ledtider.
 • Konsolidering sparar 1 miljon dollar per år

  Att skicka varor från närliggande leverantörer i Kina och konsolidera deras olika försändelser till fulla containerlaster, FTL, med gemensam frakt till Nordamerika i stället för att skicka enskilda sändningar. LCL, från varje leverantör, sparade kunden mer än 1 miljon dollar under det första året.

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions