Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Starta en dialog

Dessa exempel har anonymiserats för att skydda de berörda företagens integritet.

  • Samordna supply chains efter ett större förvärv

    Att förvärva ett företag innebar även förvärv av nya supply chains. En analys av de nya, kombinerade affärernas behov resulterade i att en distributionscentral flyttades tillsammans med flera miljoner dollar i besparingar.
  • lägga till ytterligare ett distributionscenter efter analys av tyngdpunkt

    Analysen illustrerade att kostnaden för att implementera en distributionslösning med två distributionscenter-anläggningar, istället för den befintliga, mer än uppvägde kostnaden genom ökade intäkter och förbättrad kundservice med kortare ledtider.
  • Konsolidering sparar 1 miljon dollar per år

    Att skicka varor från närliggande leverantörer i Kina och konsolidera deras olika försändelser till fulla containerlaster, FTL, med gemensam frakt till Nordamerika i stället för att skicka enskilda sändningar. LCL, från varje leverantör, sparade kunden mer än 1 miljon dollar under det första året.

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions